üzenetküldés

2015

XIII. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés

Kitüntetett: dr. Drexler Dóra

Dr. Palík László a Sárközy Péter Emlékérem idei kitüntetettje átveszi az emlékérmet és a vele járó díjat dr. Solti Gábortól

Dr. Drexler Dóra, a Sárközy Péter Emlékérem idei kitüntetettje és kisfia, Miklós
(Ziegler Gábor felvétele)

 

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért 2015. szeptember 4-én, a Lakiteleki Népfőiskola Kölcsey ház dísztermében rendezte meg XIII. Tudományos Emlékülését. Az emlékülés kapcsolódott a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ) közgyűléséhez.

A tudományos üléseket minden évben egy-egy témakör köré csoportosítjuk. Mivel napjaink egyik legnagyobb problémája az élelmiszerekben rejlő veszélyek, ezért idén a „Bioélelmiszerek” témakörét választottuk.

A rendezvény fővédnökei dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter (immár ötödik alkalommal), Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdák Országos Szövetségének (MAGOSZ) elnöke és Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány elnöke voltak. A Sárközy Péter Tudományos Emlékülés levezető elnöke dr. Solti Gábor, a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért kuratóriumi elnöke volt.

A kétnapos, két önálló rendezvényből álló eseményen több mint 90 fő vett részt. A számos magyar gazdálkodó, kutatási és oktatási szervezet képviselőin kívül a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Tagszervezeteinek képviselői is részt vettek az emlékülésen. Tehát a Kárpát-medence szinte minden tájegységéről érkeztek vendégek: Magyarországról, Muravidékről, Délvidékről, Erdélyből, Székelyföldről, Kárpátaljáról, Felvidékről, sőt, még a Kárpátokon túli területekről, Moldáviából is.

Az Alapítvány kurátorai közül dr. Solti Gábor elnök és ifj. dr. Sárközy Péter alapító személyesen vett részt. A Sárközy Péter Emlékérem korábbi kitüntetettjei közül az idei emlékülésen jelen volt Parádi Andor, dr. Jánosik Zsuzsanna, Hubai Imre Csaba, Muntyán Istvánné, Lakatos Jenő és dr. Palik László. Boros Csaba betegsége miatt már nem jöhetett el. Sajnos már nem lehetett velünk prof. dr. Sebők M. Péter, aki tizenkét éve távozott el, és dr. Szalay László. Dr. Köhler Mihály, dr. T. Veress Éva, Budaházi Antal, dr. Medgyessy István és prof. dr. Tereza Horvat Skenderović elfoglaltságuk miatt nem tudtak eljönni.

Az Emlékülés megszervezésének munkáját az Alapítvány irodavezetője, Ziegler Gábor, végezte, gördülékeny lebonyolításában mellette a Pilisi Biokertész Klub önkéntes csapata és a Lakiteleki Népfőiskola munkatársai vettek részt.

A regisztráció, a megnyitó és a köszöntő beszédek során a kivetítőn a Sárközy Péter Emléküléssel kapcsolatos háttérvetítés diái voltak láthatóak, melyek egyebek mellett a Sárközy Péter Emlékérmet, az emlékérem korábbi kitüntetetteit és az emlékülés támogatóit mutatták be.

Dr. Solti Gábor, az Alapítvány kuratóriumi elnöke nyitotta meg a XIII. Sárközy Péter Tudományos Emlékülést. A résztvevők, ifj. dr. Sárközy Péter alapító, a Sárközy Péter Emlékérem korábbi kitüntetettjei, az emlékülés előadói, a határon túlról érkezett vendégek, a másnapi közgyűlésre érkezett KÖSZ tagok és a Lakiteleki Népfőiskola munkatársai mellett, külön, nagy tisztelettel köszöntötte Lezsák Sándornét, a Lakiteleki Népfőiskola igazgatóját. Dr. Solti Gábor köszöntőjében elmondta: a Lezsák Sándor elnök úrtól és feleségétől – a Lakiteleki Népfőiskola alapítóitól – kapott meghívást nagy megtiszteltetésnek tartja, és nagyon örül, hogy ezáltal az emlékülés résztvevői, valamint a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének tagjai is megismerkedhetnek a Lakiteleki Népfőiskolával, a magyarság eme szakrális helyével, egyik lelki központjával.

A levezető elnök továbbá nagy tisztelettel köszöntötte dr. Torda Mártát, a Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztálya, Kárpát-medencei Együttműködés Osztálya osztályvezetőjét, Iurie Senic urat, a Moldáv Köztársaság agrárminisztériumának az ökológiai gazdálkodásért felelős igazgatóját, Obreczán Ferenc urat, a MAGOSZ főtitkárát.

Külön köszöntötte a Kárpátaljáról érkezett Molnár Zsolt tiszteletes urat és egyesületének tagjait, akik a jelenlegi polgárháborús helyzet ellenére is vállalták az utazást.

Dr. Solti Gábor ezt követően megköszönte dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak, illetve a Földművelésügyi Minisztériumnak az emlékülés és a közgyűlés megrendezéséhez nyújtott támogatását. A támogatók közül külön köszöntötte dr. Drexler Dórát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) igazgatóját, akinek megköszönte azt a nagylelkű támogatást, amivel az ÖMKi az Alapítvány és a Szövetség működéséhez jelentősen hozzájárult. A levezető elnök ugyanígy minden támogatónak is köszönetet mondott.

A kiállítóknak, a biotermékeiket bemutatóknak megköszönte, hogy igazi bio konferenciává varázsolták a rendezvényt. Az Alapítvány önkéntes segítőinek és a Pilisi Biokertész Klub tagjainak pedig az egész évben nyújtott önzetlen segítségüket köszönte meg. Beszéde végén mindenkinek eredményes, tartalmas tanácskozást kívánt, majd felkérte ifj. dr. Sárközy Péter urat, hogy tartsa meg köszöntő beszédét.

Ifj. dr. Sárközy Péter, a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért alapítója, köszöntőjében elmondta, hogy ez immár a tizenharmadik alkalom, hogy az emlékülés megrendezésre kerül, és örömmel tapasztalta az évek során, hogy a korai időket jellemző, jó hangulatú, baráti beszélgetésekből, melyek leginkább jellemezték ezt a rendezvényt, mára az emlékülés egy nagyon rangos és szakmailag magas szintű, fontos témákat érintő konferenciává nőtte ki magát. Ezért a fejlődésért, az elvégzett rengeteg munkáért, köszönetet mondott dr. Solti Gábornak, az Alapítvány kuratóriumi elnökének, valamint mindazoknak, akiknek valamilyen része van, volt ebben a folyamatban. Lezsák Sándorné igazgató asszonynak megköszönte, hogy a Lakiteleki Népfőiskola ad otthont ennek az eseménynek, amely helyszín nagyon is méltó az emléküléshez.

Lezsák Sándorné sok szeretettel köszöntötte a megjelenteket és örömét fejezte ki, hogy egy ilyen témájú eseménynek adhat otthont a Lakiteleki Népfőiskola. Véleménye szerint a biogazdálkodás, a biokultúra a jövőt, a helyes utat jelenti, ezért nagyon fontos témakörnek tartja. Az egészséges életmód és ezen belül az ökológiai gazdálkodás, a bioélelmiszerek mind-mind szorosan kapcsolódnak ahhoz a nevelő-oktató munkához, amely a Népfőiskolán folyik.

A megnyitó és a köszöntők után következtek a szakmai előadások, melynek sorát Lezsák Sándorné előadása jelentette. A Lakiteleki Népfőiskola igazgatója prezentációjában bemutatta az intézmény létrejöttének és az azt működtető alapítványnak a rövid történetét, az alapítvány korábbi és jelenlegi kurátorait, a Népfőiskola célkitűzéseit, teljes egészét – a területet, épületeit, a területén működő intézményeket – és a jövőbeni terveket az épületek rekonstrukciója és fejlesztése témában.

Lőrinczné Táborfi Julianna, az EGÉSZséges Táplálkozásért Egyesület (ETE) igazgatója, dietetikus, a bioélelmiszereknek a közétkeztetésben való jelenlegi felhasználásának helyzetéről tartott előadást. A „Bioélelmiszerek jelentősége a betegségek megelőzésében, illetve a közétkeztetésben” című előadásában elmondta: vannak pozitív fejlemények, de sajnos még nagyon sok mindenben van hová fejlődnie Magyarországnak e tekintetben. Ehhez az érintett intézmények, vállalatok vezetői, az ágazat egésze részéről több tudatosság és kedvezőbb hozzáállás szükséges, máskülönben nehéz lesz érdemben előre lépni. A jó példák között megemlítette az ETE „EGÉSZség=Érték!” programját, mely során a magyar kórházak onkológiai osztályain igyekeznek bevezetni a bioélelmiszereket, hogy az arra leginkább rászorulók megkaphassák azt a táplálékot, amire szervezetüknek a leginkább szükségük van, és mely programot az idén továbbfejlesztik és egy új formában fog tovább működni. Az előadása végén számokkal is alátámasztotta, hogy miért is lenne fontos a bioélelmiszerek fogyasztásának nagyobb elterjedése, mindennapossá válnia.

Csikós Árpád, a Magyarkanizsai Agrár Unió tagja, tóthfalui biotermelő, „Bioélelmiszer-termelés, Bioélelmiszer-feldolgozás és Bioélelmiszer-fogyasztás a Délvidéken” címmel tartott előadást. A fényképekkel gazdagon díszített prezentációjában bemutatta biogazdaságát és azt a jó gyakorlatot, ami a Délvidéken a bioélelmiszerek területén működik és példaértékűnek számít. Csikós Árpád a sajátja mellett bemutatta Faragó János gyógynövénytermesztő biogazdaságát is.

Az ebédszünet után Ollé Sándor, a Piszkei Öko Kft. vezetője, hazánk talán leghíresebb biopékségének megalapítója, a bio pékárukkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és azok gyártási technológiáját mutatta be előadásában.

Dr. Palik László agrármérnök, felvidéki biogazdálkodó, a Biocentrum s.r.o. ügyvezetője, a KÖSZ felvidéki alelnöke, a Sárközy Péter Emlékérem tavalyi kitüntetettje, „Bioélelmiszer-előállítás a Felvidéken” címmel tartott előadást.

Tóth Adrienn agrármérnök, a Népfőiskola biokertészetének vezetője, „Vendéglátás bio módon: Bemutatkozik a Lakiteleki Népfőiskola biokertészete” címmel tartott előadást, melynek során elmondta, hogy az ő biokertészetük még gyerekcipőben jár, alig két éve alapították, de eddig igen kedvezőek a tapasztalataik és komoly terveik vannak a biokertészet biogazdasággá való fejlesztésére, az infrastruktúra megújítására. A prezentációban továbbá ismertette a biokertészet jelenlegi működését, munkájuk eredményeit. Azelőadó kiemelte azt a segítséget, amit Nemes Mátyás fölöpjakabi biogazdától kapott, aki alapítása óta nyomon követi a lakiteleki biogazdaság munkáját.

Dr. Solti Gábor geológus, a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének elnöke, előadása elején jelezte, hogy a társelőadó, dr. Baksa Csaba – aki szintén geológus, a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke és a Mineralholding Kft. ügyvezetője – az emlékülésre nem tudott eljönni, mert az aznapi bányásznapi ünnepségen 45 évi bányász szolgálatáért Bányász Emlékéremmel tüntették ki. Ezután előadásában az ásványi nyersanyagoknak, mikroelemeknek a táplálékláncban betöltött fontos szerepére hívta fel a figyelmet. Ezzel szoros összefüggésben szólt a talajsavanyosodásról, annak súlyos hatásairól, az ezzel járó veszélyekről és következményekről: arról, hogy a táplálékok, élelmiszer-alapanyagok táplálóhatása ennek következtében jelentősen csökken. A napjainkban az intenzív műtrágyahasználat miatt az emberi szervezetbe jutó jelentős mennyiségű vegyszer számos egészségügyi kockázatot hordoz, súlyos következményekkel jár. Dr. Solti Gábor előadásában rávilágított arra, hogy a megoldás a biogazdálkodás és az agrogeológiai kutatásokra alapozott szakszerű talajjavítás lenne, sajnos azonban mindkettő esetében le vagyunk maradva itthon, Magyarországon. A talajjavításról szólva elmondta, hogy a talaj alapvető tulajdonságait a talajképző kőzetek határozzák meg, ezért a talajjavításra felhasználható kőzetek és ásványok ilyen célra történő felhasználására nagyobb figyelmet kellene fordítani, az államilag támogatott talajjavítási programot újra kellene indítani.

Hubai Imre Csaba, az Üllőparti Gazda Szövetkezet elnöke, a Hubai és társai Kft. vezetője, a Karcagon és környékén működő bioélelmiszer-termelésről és bio vendéglátásról tartott előadásában ismertetőt. Előadásában nem csak a konkrét eredményekről szólt, hanem az ahhoz szükséges hozzáállásról, kitartó munkáról és az egész biogazdálkodás szellemiségéről.

Dr. Drexler Dóra tájépítészmérnök, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) igazgatója, „Bioélelmiszerek – Mit jelent a minőség?” címmel tartott előadást. Ennek során a bioélelmiszerek magasabb minősége témáját fejtette ki bővebben, azt foglalta össze, hogy valójában mit is takar pontosabban ez a jobb minőség. Kitért azokra a kutatásokra, melyek a bioélelmiszerek beltartalmát vizsgálták, és melyek eredményeit rendre vitatják, pedig a legtöbb tanulmány szignifikáns különbséget állapít meg pl. a zöldségek és gyümölcsök esetén a szárazanyag-tartalomban, az összes cukortartalomban, C-vitamin és egyéb polifenol-tartalom vonatkozásában. Az „Egészségesebb-e a bio?” kérdéshez kapcsolódva elmondta, hogy a szermaradványok tekintetében valóban jelentős különbségeket találtak a bio javára, ugyanakkor nem bizonyított, hogy ezen különbségek mennyiben hatnak az emberi egészségre. Itt felmerül a kérdés, hogy az élelmiszer-minőség kizárólag egyes kémiai összetevőkön alapul-e vajon. Dr. Drexler Dóra szerint a választ természetesen nem kell a résztvevőknek elmondani, mert maguktól is tudják, ezért is vannak itt. Ezután az előadásában azt mutatta be, hogy jelenleg nagy általánosságban mi határozza meg egy biotermék minőségét: mennyire természetes, mennyire egészséges, mennyire folyamat és termék központú és mennyire rendszer szemléletű.

Az előadásokat hagyományosan a Sárközy Péter Emlékérem, oklevél és díj átadása követte. Idén a Sárközy Péter Emlékérem kitüntetettje dr. Drexler Dóra volt. A Laudációt dr. Palik László tartotta. A laudációban elhangzott, hogy dr. Drexler Dóra eddigi munkássága a magyarországi ökogazdálkodási kutatások területén, valamint az egész ökogazdálkodási ágazat fejlesztése érdekében, nemzetközi szinten is kimagasló és példaértékű.

Az emlékülés az Alapítvány elnökének zárszavával fejeződött be. Az Alapítvány elnöke értékelte a XIII. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés eredményeit, megköszönte az előadóknak a magas szintű előadásaikat, örömmel állapította meg, hogy az emlékülés a régi, Biokultúra egyesületi hangulatot idézte, amikor is a résztvevők szeretettel és barátsággal köszöntötték egymást, többen közülük már előadásuk elején megemlítették, hogy mennyire jóleső érzés számukra ez a családias légkör. A régi Biokultúra Egyesület szellemiségét őrzőknek most már állandó találkozóhelye az évente, szeptember első hétvégéjén megrendezett Sárközy Emlékülések. Idén is köszönthettük közülük a Parádi házaspárt, Korgáné dr. Jánosi Zsuzsát, Muntyán Istvánnét, Ránky Editet, Földest Istvánt, a Geredy házaspárt, a Hubai házaspárt, Lakatos Jenőt, Lajos Istvánt, Róla Miklóst, Ollé Sándort, Nemes Mátyást és másokat.

A konferencia sikeréhez a Földművelésügyi Minisztérium, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, valamint magánszemélyek anyagi és természetbeni támogatása mellett a Sárközy Péter Alapítvány és a Pilisi Biokertész Klub önkénteseinek áldozatos szervezési munkája járult hozzá. Köszönet a nagylelkű támogatóknak és segítőknek, kiemelten dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak. Az emlékéremmel járó díjat – a hogy 13 éve mindig, idén is – ifj. dr. Sárközy Péter biztosította.

A zárszót követően a résztvevőknek lehetősége nyílt a Népfőiskola biokertészetének megtekintésére, Tóth Adrienn biokertész, a biokertészet vezetője idegenvezetésével. Ennek során a helyszínen is megismerhették mindazt, amit az előadásban láthattak.

Az előzetes program szerint ezután került volna sor a népfőiskola idegenvezető irányításával történő bemutatására, azonban ez végül csak részben valósult meg, mert a Lakiteleki Népfőiskola munkatársai jelezték, hogy megérkezett Lezsák Sándor elnök úr, aki – bár bokros teendői miatt kissé megkésve, de mégis – nagyon szívesen megtartaná a kora délután elmaradt előadását. A csoport tehát visszavonult a Kölcsey ház konferenciatermébe.

Lezsák Sándor az előadásában felidézte a Lakiteleki Népfőiskola megalapításához fűződő személyes emlékeit, a Lakitelek Alapítvány és a népfőiskola rövid történetét, a legfontosabb személyeket, akik oroszlánrészt vállaltak mindannak a létrehozásában, ami most fogadott bennünket. Továbbá elmondta, hogy miért is tartották nagyon fontosnak egy népfőiskola, majd egy kárpát-medencei szintű népfőiskolai hálózat létrehozását, és ezek milyen célokat szolgálnak. Kiemelte: a biogazdálkodás ügye, a bioélelmiszerek fogyasztásának elterjesztése szorosan kapcsolódnak a népfőiskolai nevelő munkához, ezért örömét fejezte ki, hogy a felkérésnek dr. Solti Gábor eleget tett, egyúttal jelezte, hogy minden ilyen témájú programot maximálisan támogatni fog a jövőben is, és reméli, hogy a Lakiteleki Népfőiskola a jövőben még sokszor adhat otthont ilyen jellegű, témájú rendezvényeknek. Lezsák Sándor elmondta: a bio iránti elkötelezettségüket a biokertészet elindítása, működtetése, illetve a közeljövőre vonatkozó fejlesztési terveik is bizonyítják. A biokertészet elindításának rövid történetét is ismertette a hallgatósággal. Ezután visszatért a kárpát-medencei gondolathoz, a magyarsághoz, az összefogás, az egymástól tanulás, az érték- és hagyományőrzés fontosságához, és hogy mindezen témákban a népfőiskola keretei lehetőséget adnak arra, hogy meg is valósítsuk ezeket a célokat. A népfőiskolákkal kapcsolatban megjegyezte, hogy a népfőiskola ötletét sokan támogatják, helyszíneket viszonylag könnyen lehet ehhez találni, de egy népfőiskolát megvalósítani, azt jól működtetni már egy teljesen más dolgot jelent, ahhoz nehéz, vagy legalábbis csak kitartó munkával, kemény feltételekkel lehet megfelelő embereket találni. Végül a résztvevőknek még egyszer megköszönte, hogy eljöttek ide, Lakitelekre és zárszóként elmondta, hogy mindegyiküket sok szeretettel várja vissza ide, a Lakiteleki Népfőiskolára.

Lezsák Sándor előadása

Lezsák Sándor úr előadása után az emlékülés ténylegesen is véget ért.

A Sárközy Péter Emlékülés másnapján következett a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének közgyűlése.

Ziegler Gábor

 


 

LAUDÁCIÓ

A Sárközy Péter Alapítvány kurátoraiból és a korábbi kitüntetettekből álló Sárközy Péter Emlékérem Bizottsága előtt csak az érdem számít. Sem kor, sem a nem, sem egyéb más tulajdonság nem került a szempontok közé, amikor az emlékérmet az adott évben odaítélik. Az, hogy idén újra egy hölgy kapja, a laudációt csak annyiban módosítja, hogy életútját nem a születésének dátumától, hanem a tanulmányaitól kezdjük.

A Sárközy Péter Emlékérem idei kitüntetettje a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett tájépítészmérnöki diplomát tájtervezési és területfejlesztési szakirányon. Ösztöndíjasként már az egyetemi évek alatt hosszabb időt töltött a Technische Universität München intézeteiben, melyek közül később a Tájökológia Tanszéken folytatta doktori munkáját. 2010-ben szerzett tudományos fokozatot. Kutatása a táj európai kultúrtörténeti fejlődését vizsgálta Anglia, Franciaország, Németország és Magyarország példáján.

2010 decembere és 2011 májusa között a svájci Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (FiBL Svájc) tudományos munkatársa volt, 2011-ben részt vett a magyarországi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet – rövidebb, ismertebb nevén az ÖMKi – megalapításában, melynek 2011 júniusától az ügyvezetője.

2013-tól a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi docense, egyben az ÖMKi által működtetett Agrobiodiverzitás és Ökológiai Gazdálkodás Kihelyezett Tanszék vezetője.

Az ÖMKi létrehozásával és működtetésével célja a magyarországi fenntartható mezőgazdaság, kertészet és élelmiszeripar tudományos alapokra helyezett, hosszú távú fejlesztése. Hazai és külföldi kutatóintézetekkel és gazdálkodókkal együttműködésben olyan kutatási-innovációs projekteket valósítanak meg, amelyek a gyakorlatban is alkalmazható eredmények révén biztosítják az ökológiai gazdálkodás magyarországi továbbfejlődését és versenyképességét.

Az ÖMKi már megalakulásakor felvette a kapcsolatot a Sárközy Péter Alapítvánnyal, azzal együttműködési megállapodást kötött, melyet azóta is évente megújít. Az alapítvány aktívan részt vesz az ÖMKi ösztöndíj programjában.

2011 őszén, a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (rövid nevén: KÖSZ)  megalakulásakor az ÖMKi alapító tagként csatlakozott a szövetséghez, és azóta is aktívan, felelősen részt vesz a KÖSZ munkájában. Az alapítvány támogatásával biztosítja annak működését.

A Sárközy Péter Emlékérem idei kitüntetettje magas szinten beszél angolul és németül, sőt publikál és előadásokat is tart is ezeken a nyelveken. Nemzetközi konzorciumok aktív tagjaként egyre fontosabb és felelősségteljesebb szerepet játszik nemcsak a hazai, de az európai bioszektor alakításában is. Az IFOAM tudományos és innovációs szervezete, a TIPI alelnökévé is választották. A kutatás és gyakorlat szoros összetartozását hangsúlyozza munkásságával és előadásaiban is.

A fentieket fényesen bizonyítja, hogy az ő irányításával az ÖMKi munkatársai – átlátva a hazai ökológiai gazdálkodás és biomozgalom helyzetét – már 2012 februárjában egy olyan nagy ívű, több mint 400 résztvevővel megrendezett konferenciát szerveztek, amelyen egy asztalhoz ültette az ökogazdálkodásban érintett szereplőket – a Kormány, az egyetemek, a szakmai, ellenőrző és civil érdekvédelmi szervezetek vezetőit –, egy olyan ágazati válság idején, amikor a legfőbb érintett felek között a kommunikáció finoman szólva akadozott, ezért különösen nagy jelentőséggel bírt a párbeszéd elindulása. A gödöllői Szent István Egyetemen 2012. február 2-án, „Az ökológiai gazdálkodás hazai helyzete – Trendek és kitörési pontok” címet viselő konferencia rangját jelzi, hogy a megnyitó előadást dr. Fazekas Sándor miniszter úr tartotta.

A rendezvény előre jelezte, hogy az ÖMKi megalakulásával a hazai ökogazdálkodás egy fontos intézménnyel bővült, mely sokra hivatott és igyekszik is ennek az elvárásnak megfelelni.

A Sárközy Emlékérem idei kitüntetettje vezetésével az elmúlt öt évben az ÖMKi a hazai ökogazdálkodás, kutatás legmeghatározóbb szakmai szervezetévé vált. Olyan rangos események jelzik ezt, mint például a 2013-ban Budapesten, a Parlamentben, az ICOAS 2013 keretében megrendezett Ökológiai Szakmapolitikai Csúcstalálkozó, vagy a 2014. február 6-án, a Vidékfejlesztési Minisztériumban megrendezett „Párbeszéd a hazai ökológiai gazdálkodás fejlesztéséért” címet viselő konferencia. De a sort hosszasan folytathatnánk még tovább.

A Sárközy Péter Emlékérem Bizottság tagjai – a kurátorok és a korábbi kitüntetettek – egyhangúlag az ÖMKi vezetőjének, dr. Drexler Dórának ítélték a 2015. évi Sárközy Péter Emlékérmet a hozzá tartozót díjjal; „méltányolva a magyarországi ökogazdálkodási kutatások területén, valamint az egész ökogazdálkodási ágazat fejlesztése érdekében, dr. Sárközy Péter szellemiségéhez méltó erkölcsi magatartással végzett kimagasló, példamutató tevékenységét”.

A Sárközy Péter Emlékérem Bizottsága szívből gratulál dr. Drexler Dórának az ÖMKi élén elért sikerekhez, további szép eredményeket, és a családjával – férjével, Miklóssal és gyermekeivel: Flórával és Mikivel – együtt nagyon sok boldogságot kíván neki.

 

Az emlékülésről beszámoltak Lezsák Sándor úr honlapján, a Nemzeti Fórum honlapján, továbá a Lakiteleki Népfőiskola honlapján is.

 

Az emlékülésen készült felvételek megtekintése »

Fotók a biokertészet meglátogatásáról »

 


 

Rendezvényünket támogatták:

Támogatóink Lakitelek Népfőiskola Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége ÖMKI

 

 

Emlékülések

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.