üzenetküldés

2013

Beszámoló a XI. Sárközy Péter Tudományos Emlékülésről

Kitüntetett: prof. dr. Tereza Horvat Senderović

 

A 2001-ben alapított Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány 2013. szeptember 7-én rendezte meg a jubileumi, tizedik tudományos Emlékülését Piliscsabán a Iosephinum dísztermében. Köszönjük Bíró Szilveszternek, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Szerzetesrend tulajdonában lévő Iosephinum Kollégium és Szakközépiskola igazgatójának, hogy idén is felajánlotta, hogy a kollégium dísztermében tarthassuk rendezvényeinket.

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány 2013. szeptember 6-án Piliscsabán, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Szerzetesrend tulajdonában lévő Iosephinum Kollégium és Szakkollégium dísztermében rendezte meg XI. Tudományos Emlékülését.

Az emlékülés kapcsolódott a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ) közgyűléséhez és a KÖSZ, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) a „Hálózatok közötti szakmai együttműködés létrehozása” című közös programkezdeményezés koncepciójának ismertetéséhez és indításához.

Az Emlékülés idei mottója:„Új utakon a magyar ökogazdálkodás”.

A hazai biomozgalom és az ökológiai gazdálkodás 2013-ban olyan határhoz érkezett, amikor lehetőség és szükség van a mérleg készítésére.

2013-ban harminc éves lett a magyar biokultúra mozgalom. Őszinte elismerés és köszönet az alapítóknak, hogy egy olyan egyesületet hoztak létre, mely a viharok ellenére is egy életképes, fejlődő, erős civil szervezetté vált. A több ezer aktivista, gazdálkodó mintegy ötven egyesületben, alapítványban tevékenykedik, melyek többségét három szövetség fogja össze. A Biokultúra Egyesület tevékenysége révén Magyarországon ma már mindenki tudja, hogy mit jelent a bioélelmiszer. Az évfordulóról a XI. Sárközy Péter Tudományos Emlékülésen az alapító Frühwald Ferenc emlékezett meg az elmúlt három évtizedről.

Az eredményekről, a feladatokról, a szervezetek évente tartanak konferenciákat, tanácskozásokat. A Biokultúra Szövetség 2012-ben immár a XXVI. Biokultúra Találkozóját tartotta. A Sárközy Péter Alapítvány pedig már a X. Tudományos Emlékülését.

2011. szeptember 2-án Piliscsabán aláírásra került a BioCharta, melynek első aláírója dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr volt. Ennek preambulumában megfogalmaztuk, hogy „Európa szíve, a Kárpát-medence olyan ökológiai értékekkel van megáldva, melyek megóvása az itt élő népek közös felelőssége. A Kárpát-medencében működő bio- és ökogazdálkodó szervezetek sokat tehetnek a régió környezetének jobbá tételéért, a fenntartható gazdálkodás sikeréért és az eljövendő nemzedékek jogainak biztosításáért.”

Az aláírók egyetértésüket fejezték ki a BioCharta céljaival:

a) a Kárpát-medence, mint földrajzi, földtani, vízrajzi, ökológiai és kulturális régióban élő emberek és természeti környezete harmonikus kapcsolatának minden területen történő fejlesztése;b) a Kárpát-medence országaiban tevékenykedő ökogazdálkodási, biokultúrális szervezeteinek összefogása, és e szervezetek közös érdekeinek megjelenítése, képviselete, védelme az egyes országok és az Európai Unió előtt;

c) a Kárpát-medence GMO-mentességének biztosítása.

A BioCharta közzétételét, aláírását követő napon alakult meg a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége, melynek fővédnöke Kövér László úr, az országgyűlés elnöke volt.

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) 2012-ben „Az ökológiai gazdálkodás hazai helyzete – Trendek, kitörési pontok” címmel tartott nagy érdeklődéssel kísért konferenciát, ahol dr. Drexler Dóra egy asztalhoz ültette, előadói pulpitusra szólította a termékpálya legkülönbözőbb irányzatait képviselőket.

Érdemes felidézni dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úrnak a konferencián elhangzott gondolatait:

„A Kárpát-medence természeti erőforrásainak gazdagsága azt indokolná, hogy Magyarország ott legyen Európa élvonalában a kiváló minőségű, magas szinten feldolgozott biotermékeivel. A számok, az eredmények sajnos messze elmaradnak a lehetőségeinktől. Az EU-s csatlakozás óta Magyarországon az ökogazdálkodási területek nagysága nem változik, hozzávetőleg 122 ezer és 145 ezer hektár között mozog.

Meggyőződésem, hogy csak összefogással és párbeszéddel találunk megnyugtató választ a hazai biogazdálkodás jövőjére; csak úgy, ha összehangoljuk az ágazat szakterületeit, beleértve a tájékoztatást, a szemléletformálást is.

Az agrárkormányzat határozott szándéka, hogy kiemeljük a kátyúba ragadt szekeret, és céltámogatásokkal növeljük azoknak a mezőgazdasági területeknek a nagyságát, amelyeken biogazdálkodást folytatnak a termelők, a gazdák.”

Ezeket tekinthetjük azoknak a lépéseknek, amikor az ökológiai gazdálkodás elindulhatott új utakon.
Nézzük meg, hogy mit is értünk azon, hogy új utakra lépett a magyar ökogazdálkodás, biomozgalom, és milyen további feladatokat kell megoldani, hogy az úton simán, kátyúmentesen tudjunk haladni a céljaink felé.

Az elmúlt években az ország megújulása mellett a mezőgazdaság is komoly változásokon ment át. Megújult, átalakult a gazdák, agrárvállalkozások érdekképviselete, az agrárkamara, új lehetőségekhez jutottak a kis- és középvállalkozók, a fiatal gazdák, a földhöz jutást új törvény szabályozza. Közel kétszáz piac segíti a helyi termékek fogyasztókhoz való közvetlen eljuttatását. Megerősítették, jogszabályokkal védik a magyar termékeket. A sort hosszan lehetne folytatni.

 • Ebbe a sorba tartozik bele az öko-biogazdálkodás is. Megalakult Közép-Európa legnagyobb ökogazdálkodási érdekvédelmi szervezete, a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ), dr. Fazekas Sándor miniszter úr és Kövér László, az Országgyűlés elnöke védnökségével.
 • Megfogalmazásra és aláírásra került a Bio Charta.
 • Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr az elsők között kötött stratégiai partnerségi megállapodást a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségével (KÖSZ).
 • A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ) tagja lett az IFOAM-nak. Így Magyarországon az IFOAM-nak 6 tagja van.
 • A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ) csatlakozott a „Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határon túli magyarsággal” megállapodáshoz és a „Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumához”.
 • 2011-ben megalakult az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi), mely napjainkra a szakágazat legnagyobb ilyen intézetévé vált. Kutatási eredményeiket kiadványaikban jelentetik meg. A Sárközy Alapítvánnyal kötött együttműködés keretében hat ösztöndíjasnak juttatunk rendszeres támogatást.
 • Megjelent az ökológiai gazdálkodást és ellenőrzést szabályozó új rendelet (34/2013. (V. 14.) VM rendelet).
 • A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) jelenteti meg az egységes szerlistát.
 • Tisztújítás zajlott le a Magyar Ökogazdálkodók Szövetségénél (MÖSZ).
 • 2013 őszén három érdekvédelmi szervezet fogja össze az ökogazdálkodók, a biokultúra mozgalom szereplőit:
  1. Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége – 16 tag;
  2. Magyar Biokultúra Szövetség – 12 tag;
  3. Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége – 14 tag.
 • Szigetszentmiklóson, 2011 őszén megtörtént a nagybani ökopiac alapkőletétele.
 • A Sárközy Péter Alapítvány a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával folytatta a Biogazda füzetek kiadását.
 • 2012-ben 6 273 hektárral növekedett a hazai ökoterület, elérve a 136 616 hektárt (a teljes mg. művelt terület 2,56%-a).
 • A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013 őszén újrakezdte az ökogazdálkodási akcióterv, stratégia kidolgozását.
 • A Vidékfejlesztési Minisztérium vezetése, munkatársai számos alkalommal tettek hitet az ökológiai támogatása mellett, a civil és szakmai szervezeteket partnerként vonták, vonják be a döntéshozatalba.
 • 2014-ben a nürnbergi BioFach-on Magyarország lesz az Év Országa.

Az útnak azonban nincs vége. A további feladatok:

 1. Tovább kell folytatni az együttműködést a civil szervezetek és az agrártárca között. Önálló ökogazdálkodási szervezeti egység, főosztály létrehozásával.
 2. Az ökológiai gazdálkodás és a biokultúra mozgalomban az egyes szereplők (minisztérium, NÉBIH, érdekvédelmi szervezetek, szövetségek, egyesületek, alapítványok, ellenőrző szervezetek, vállalkozások) szerepének szétválasztása, összeférhetetlenségének megszüntetése.
 3. Végre nyíltan szembe kellene nézni a hazai ökogazdálkodást évtizede kísérő válsággal; feltárni a válság okait és bátor döntéssel meghozni az elhárítását célzó lépéseket.
 4. A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége kezdeményezi a három ökogazdálkodási szövetség együttműködését.
 5. Szükséges a hatóságok részéről olyan adatszolgáltatási rendszer kidolgozása, a gazdálkodók és ellenőrző szervezetek részéről olyan adatok bekérése, mely hiteles képet nyújt a hazai ökogazdálkodás valós helyzetéről, kereskedelmi viszonyairól, ökonómiájáról.
 6. A szakma etikai kódexének megalkotása, minden szereplő részéről történő elfogadása.
 7. Biztosítani kell az ökológiai gazdálkodásba történő folyamatos belépést, a támogatási rendszer felülvizsgálatát.
 8. Ökogazdálkodást segítő oktatási rendszer; oktatási, szakképzési, szaktanácsadási szakmai kiadványok, jegyzetek, folyóiratok, tankönyvek, filmek, CD-k, DVD-k, honlapok egységes szerkezetben, koncepcióban történő kiadása.
 9. Az ellenőrző szervezetek állami felügyeletének újraszabályozása az ökogazdálkodás megújítása érdekében.
 10. Ökogazdálkodási akcióterv, cselekvési program bevezetése, megvalósítása.
 11. Létre kell hozni az ökogazdálkodási tanácsadó testületeket:
  – Az ökogazdálkodást felügyelő és szabályozó hatóságok a kárpát-medencei országok minisztériumainak részvételével.
  – Hazai öko kutatóhelyek tanácskozása.
  – Hazai civil szervezetek (szövetségek, egyesületek, alapítványok) tanácskozása.
  – Öko támogatások koordinálása.
 12. Kárpát-medencei öko-hálózatok közötti szakmai együttműködés létrehozása. (NSKI, KÖSZ, ÖMKi).
 13. A 2014. évi nürnbergi BioFach-on méltó módon kell képviselni Magyarországot.

A rendezvény fővédnökei dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter (immár harmadszor), Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdák Országos Szövetségének elnöke és Szász Jenő, a Miniszterelnökség Nemzetstratégiai Kutatóintézetének elnöke voltak.

A Sárközy Péter Tudományos Emlékülés levezető elnöke idén is Tamás Enikő, az Európai Unió Agrárgazdasága egykori főszerkesztője, több biokutatással kapcsolatos könyv, cikk szerzője volt.

A kétnapos, három önálló rendezvényből álló eseményen kereken 100 fő vett részt (1. melléklet), akik 49 szervezetet képviseltek (2. melléklet).

Az Alapítvány kurátorai közül dr. Solti Gábor elnök és Bodnár György kurátor, Somlószőlős polgármestere személyesen vett részt, ifj. Sárközy Péter alapítót fia, Sárközy Géza képviselte.

A Sárközy Emlékérem kitüntetettjei közül már nem lehetett velünk Prof. Sebők M. Péter, aki kereken tíz éve távozott el és dr. Szalay László. Boros Csaba betegsége miatt már nem jöhetett el. Itt volt Parádi Andor, dr. Köhler Mihály, Muntyán Istvánné, Lakatos Jenő. Többek a betegségük vagy külföldi útjuk, illetve a gazdaságukban halaszthatatlan munkájuk miatt nem tudtak eljönni.

Az Emlékülés megszervezésének munkáját Tóth Erzsébet, az Alapítvány irodavezetője és Ziegler Gábor, az Alapítvány önkéntese végezte, gördülékeny lebonyolításában mellettük a Pilisi Biokertész Klub önkéntes csapata: dr. Farkas Elekné, Ayné Dalos Hilda, Zölde Mátyásné, Peterle Györgyné, szeredi Ambrus Kálmán, dr. Melkó Erika és Bartus Anna vettek részt. Ők biztosították a vendégek fogadását, utaztatását, a regisztrációt és a büfészolgáltatást.

10.10-kor dr. Solti Gábor, az Alapítvány kuratóriumi elnöke nyitotta meg a XI. Sárközy Péter Tudományos Emlékülést. Köszöntője így hangzott:

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!

Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden résztvevőt. Köszöntöm a Sárközy család megjelent tagjait, a Sárközy Emlékérem kitüntetettjeit, családtagjait.

Köszöntöm dr. Viski József főosztályvezető urat, aki dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat képviseli.

A Sárközy Emlékülésen résztvevő vendégek mellett üdvözlöm a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének holnapi közgyűlésére érkezetteket, külön szívélyes vendégszeretettel a határon túlról, a Felvidékről, Erdélyből, a Kárpátaljáról, Délvidékről érkezetteket.

Nagy tisztelettel köszöntöm Iurie Senic urat, a moldáv vidékfejlesztési minisztérium ökológiai gazdálkodásért felelős igazgatóját, aki a KÖSZ keleti nyitás programja keretében is érkezett.

Köszöntöm Molnár György urat, az NSKI Nemzeti Integrációs és Kárpát-medencei Hálózatfejlesztési Igazgatóság igazgatóját; és a KÖSZ és az NSKI holnapi rendezvényére érkezett kedves vendégeket.

Két örömteli alkalomból kell külön köszönteni a Parádi- és Havasi-házaspárt. Parádi Bandi bácsi és Marika a múlt héten erősítették meg 50. házassági évfordulójukat. Dr. Havasi Csaba és Sós Judit két hete tartották esküvőjüket. Bandi bácsinak és Marikának még nagyon-nagyon sok boldog, szeretetben, jó egészségben eltöltött évet kívánok. Csabának és Juditnak legalább ennyit vagy még többet.

Tizenhárom éve hunyt el Sárközy Péter bácsi. Rá emlékezve, azóta minden évben összejövünk a szeptember 4.-hez, elhunytának évfordulójához legközelebbi hétvégén, 2003 óta Tudományos Emlékülés keretében.

A tudományos üléseket minden évben egy-egy témakör köré csoportosítjuk. Így tanácskoztunk már az ökogazdálkodásról, mint a jövő útjáról (2003), az információról, kutatásról (2004), a bioállattartásról (2005), a civil bioszervezetekről (2006), a biomozgalom és az ökogazdálkodás helyzetéről (2007), 2008-ban a 25 éves biomozgalomról emlékeztünk meg, 2009-ben Csongrádon Sárközy Péterről, Eke Károlyról és Piroska Rékáról a Bioterméktanács megalapítására emlékeztünk. 2010-ben a biodinamikus gazdálkodás, míg 2011-ben a biogazdálkodást segítő kiadványok volt a téma. A múlt évben a téma az ökológiai gazdálkodás, biokultúra mozgalom a Kárpát-medencében volt.

Idén az ökológiai gazdálkodás terén történő változásokat foglaljuk össze „Új utakon a magyar ökogazdálkodás” címmel.

A Sárközy Péter Tudományos Emlékülések rangját jelenti, hogy fővédnöke volt már Schmitt Pál (aki akkor az Európai Unió alelnöke volt), és immár harmadik éve a rendezvény fővédnöke dr. Fazekas Sándor miniszter úr, aki nem csak védnököli a konferenciát, de a Vidékfejlesztési Minisztérium minden évben támogatja is.

Idén a rendezvény felett fővédnökséget vállalt még Jakab István úr, az Országgyűlés alelnöke, és Szász Jenő úr, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke is.

2013-ban a másik Péter bácsira, Sebők M. Péter professzor úrra is emlékezünk, aki tíz éve hunyt el. Ennek kapcsán a Kolozsvári Magyar Napok keretében barátai, tanítványai megemlékező rendezvényen emlékeztek meg róla. Péter bácsi volt a Sárközy Péter Emlékérem első határon túli kitüntetettje 2002-ben.

Az emléküléseket tartottuk már Sárközy Péter egykori munkahelyein, a Szent István Egyetemen, az egykori Kertészeti Egyetemen, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban, a biomozgalom egyik bölcsőjénél, ahol a Bioterméktanács alakult meg: Csongrádon. Az utóbbi időben Piliscsaba, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációjának Iosephinum Kollégium és Szakkollégiuma ad méltó helyet. Köszönet érte a tartományfőnöknőnek és Bíró Szilveszter igazgató úrnak.

Külön nagy szeretettel köszöntöm azon határon túlról érkezett vendégeinket, akik már magyar állampolgárként is jöttek. Egy kicsit gyógyul a 2004. december 5-i seb.

Dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak, illetve a Vidékfejlesztési Minisztériumnak az emlékülés és a közgyűlés megrendezéséhez nyújtott támogatását ezúton is szeretném megköszönni, valamint köszönet a többi támogatónknak is.

Mindenkinek eredményes, tartalmas tanácskozást, szép napot kívánok.”

A megnyitót követően a házigazda, Biró Szilveszter, a Iosephinum igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Biró Szilveszter immár a hatodik alkalommal biztosította az Emlékülés részére a kollégium dísztermét, mellékhelyiségeit, tárgyaló és felkészülő termeit ingyen, támogatásként.

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter nevében dr. Viski József főosztályvezető úr köszöntötte a résztvevőket.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdák Országos Szövetségének elnöke meleg hangú köszöntőjében kiemelte a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének jelentőségét a határon túli ökogazdálkodók összefogásában és érdekképviseletében.

Ifj. Hubai Imre, mint a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége magyar alelnökének képviselője, továbbá mint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnökségi tagja köszöntötte a résztvevőket.

Nagy Miklós, a Bioterra, a Romániai Biogazdálkodók Egyesületének elnöke, Szalárd polgármestere és maga is biogazdálkodó, az erdélyi gazdák üzenetét tolmácsolta.

Bödő Kálmán, a délvidéki TERRA’S bioegyesület egyik alapító tagja, a KÖSZ délvidéki alelnöke köszöntőbeszédében szólt a biogazdálkodásnak Délvidéken tapasztalható dinamikus fejlődéséről.

Dr. Palik László, a Biocentrum tulajdonosa, biogazdálkodó, a KÖSZ felvidéki alelnöke, a felvidéki ökogazdálkodók üzenetét tolmácsolta.

Horváth Attila a KÖSZ kárpátaljai alelnöke, Molnár Zsolt nevében köszöntötte a résztvevőket.

Szabadkai Andrea, a Magyar Biokultúra Szövetség ügyvezető igazgatója, a Szövetsége nevében mondta el köszöntő szavait. A köszöntője végén dr. Solti Gábor, a Sárközy Péter Alapítvány és a KÖSZ elnöke kifejtette abbeli szándékát, hogy a három öko/bio szakmai érdekvédelmi szervezet együttműködési megállapodást kössön az ökogazdálkodás fejlődése érdekében.

Iurie Senic, a Moldáviai Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztériumának az ökológiai gazdálkodásért felelős igazgatója köszöntőjében elmondta, hogy nagy örömmel jött el a Sárközy Emlékülésre, és a KÖSZ közgyűlésére. Ismertette a Kárpátokon túli ország ökogazdálkodásának helyzetét, és reményét fejezte ki, hogy a két ország együttműködése az ökológiai gazdálkodás területén fejlődésnek indul.

A köszöntő szavak után szeredi Ambrus Kálmán Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz c. versét adta elő.

Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz!

Eredj, ha tudsz… Eredj, ha gondolod,
hogy valahol, bárhol a nagy világon
könnyebb lesz majd a sorsot hordanod,
eredj…

Szállj mint a fecske, délnek,
vagy északnak, mint a viharmadár,
magasából a mérhetetlen égnek
kémleld a pontot,
hol fészekrakó vágyaid kibontod.
Eredj, ha tudsz.

Eredj, ha hittelen
hiszed: a hontalanság odakünn
nem keserűbb, mint idebenn.

Eredj, ha azt hiszed,
hogy odakünn a világban nem ácsol
a lelkedből, ez érző, élő fából
az emlékezés új kereszteket.

A lelked csillapuló viharának
észrevétlen ezer új hangja támad,
süvít, sikolt,
s az emlékezés keresztfáira
téged feszít a honvágy és a bánat.

Eredj, ha nem hiszed.
Hajdanában Mikes se hitte ezt,
ki rab hazában élni nem tudott
de vállán égett az örök kereszt
s egy csillag Zágon felé mutatott.

Ha esténként a csillagok
fürödni a Márvány-tengerbe jártak,
meglátogatták az itthoni árnyak,
szelíd emlékek: eszeveszett hordák,
a szívét kitépték.
S hegyeken, tengereken túlra hordták…

Eredj, ha tudsz.
Ha majd úgy látod, minden elveszett:
inkább, semmint hordani itt a jármot,
szórd a szelekbe minden régi álmod;
ha úgy látod, hogy minden elveszett,
menj őserdőkön, tengereken túlra
ajánlani fel két munkás kezed.
Menj hát, ha teheted.

Itthon maradok én!
Károgva és sötéten,
mint téli varjú száraz jegenyén.

Még nem tudom:
jut-e nekem egy nyugalmas sarok,
de itthon maradok.

Leszek őrlő szú az idegen fában,
leszek az alj a felhajtott kupában,
az idegen vérben leszek a méreg,
miazma, láz, lappangó rút féreg,
de itthon maradok!

Akarok lenni a halálharang,
mely temet bár: halló fülekbe eseng
és lázít: visszavenni a mienk!

Akarok lenni a gyújtózsinór,
a kanóc része, lángra lobbant vér,
mely titkon kúszik tíz-száz évekig
hamuban, éjben,
míg a keservek lőporához ér.

És akkor…!!
Még nem tudom:
jut-e nekem egy nyugalmas sarok,
de addig, varjú a száraz jegenyén:
én itthon maradok.

A vers után Kovács Márton, a Páduai Szent Antal Művészeti Iskola és az Óbudai Népzenei Iskola tanára és tanítványa, Tóth Péter, zenés összeállítást adtak elő. A kis hangverseny keretében elhangzottak: 1. székely verbunk, 2. székelyföldi keserves és táncdallamok, 3. gyimesi lassú és sebes.

A program szerint következő szakmai előadásokat idén is Tamás Enikő, az Európai Agrárunió volt főszerkesztője vezette le.

Frühwald Ferenc A 30 éves magyar biokultúra mozgalom címmel emlékezett vissza a biokultúra mozgalom indulására, köszöntve a már az indulásnál ott lévő Parádi házaspárt.

Az Alapítvány minden résztvevő számára lemásolta, és a regisztrációs csomagba elhelyezte Frühwald Ferenc a Biokultúra 2013/4. számában megjelent Visszatekintés c. cikkét (3. melléklet).

Dr. Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) igazgatója „Az ÖMKi on-farm kutatási hálózata” címmel tartott előadást (4. melléklet). Ezen a kutatások első éve jó eredménnyel zárult, összesen 36 helyen valósult meg valamely témában on-farm kutatás, és további 16 helyszínen továbbra is folyamatban vannak az ősszel indult kísérletek.

Ugyancsak az ÖMKi-től Heim Ildikó az ÖMKI ösztöndíj programjáról számolt be (5. melléklet). Ez idáig három egymást követő év tavaszán került kiírásra az ÖMKI PhD és posztdoktori pályázata. Évente 4-7 fő részesül támogatásban. Az ösztöndíjasok támogatását segíti az ÖMKI és a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért együttműködési megállapodása is.

Dr. Viski József, a Vidékfejlesztési Minisztérium stratégiai főosztályának vezetője előadásában bemutatta a „Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)” c. tervezetet. A régen várt anyag a Sárközy Emlékülésen került először bemutatásra, és innen indult a gazdák, gazdaszervezetek és civil szakmai érdekképviseleti szervezetek részéről történő egyeztetésre.

A déli órákban a büfé-ebéd lehetőséget nyújtott a résztvevők kötetlen beszélgetésére.

A szünet után dr. Solti Gábor a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének a Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött stratégiai partnerségi megállapodás tapasztalatairól számolt be (6. melléklet).

Ifj. Hubai Imre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezeti felépítéséről, működéséről, terveiről tartott előadást, kiemelve az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos programokat. A Kamara alelnöke felajánlotta a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének együttműködési megállapodás megkötését, melyet a KÖSZ elnöke köszönettel vett.

Bodnár György, a Sárközy Péter Alapítvány kurátora, Somlószőlős polgármestere, biogazdálkodó az önkormányzatánál szervezett bioszövetkezet indításáról, működéséről számolt be. A hallgatóság nagy érdeklődéssel hallgatta ezt a nálunk még újszerű kezdeményezést, amikor a szociális munkahelyteremtést az ökológiai gazdálkodással kötik össze.

Az előadások sorát prof. dr. Tereza Horvat Skenderović, a TERRA’S alapító elnöke és SINGIDUM Táplálkozástan Tanszéke professzorának előadása zárta (7. melléklet). A hallgatóság nagy elismeréssel adózott azoknak az eredményeknek, melyek során jelenleg Szabadkán és környékén már 41 óvodában és bölcsődében harmadik éve a gyermekek kizárólag bioélelmiszert fogyasztanak.

Az előadásokat hagyományosan a Sárközy Péter Emlékérem, oklevél és díj átadása követte. Idén a Sárközy Péter Emlékérem kitüntetettje prof. dr. Tereza Horvat Senderović volt. A laudációt Bödő Kálmán tartotta (8. melléklet).

A XI. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés az Alapítvány elnökének zárszavával fejeződött be. Az Alapítvány elnöke értékelte a XI. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés eredményeit, megköszönte az előadóknak a magas szintű előadásaikat, örömmel állapította meg, hogy az emlékülés a régi, Biokultúra egyesületi hangulatot idézte, amikor is a résztvevők szeretettel és barátsággal köszöntötték egymást. A konferencia sikeréhez a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, valamint magánszemélyek anyagi és természetbeni támogatása mellett a Pilisi Biokertész Klub önkénteseinek áldozatos szervezési munkája járult hozzá.

A résztvevők dr. Domokos György dékán helyettes vezetésével megtekintették a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet. (A KÖSZ tagjai és a téma iránt érdeklődők közben megtartották a KÖSZ éves közgyűlését.)

Az Alapítvány kuratóriuma a Sárközy Emlékülés és a KÖSZ közgyűlés résztvevőit a Céh-Egyletben vacsorán látta vendégül.

A rendezvényt, a XI. Sárközy Tudományos Emlékülést és a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének közgyűlését a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség Nemzetstratégiai Kutatóintézete támogatta.

Dr. ifj. Sárközy Péter, az Alapítvány alapítója immár 13. alkalommal biztosította az Emlékéremhez járó pénzjutalmat.

Idén is pénzügyi támogatást nyújtott dr. Medgyessy István biogazdálkodó, Lakatos Jenő bioméhész, Budaházi Antal biodinamikus kertész. Mindhárman a Sárközy Emlékérem kitüntetettjei.

Bodnár-Pap Pincészet Somlószőlősről a Nászéjszakák borával, dr. Köhler Mihály tarcali bioborász tokaji borokkal támogatta a rendezvényt.

Piliscsabáról anyagi támogatást nyújtott még – idén is – Markovics András vállalkozó. Bicskei Sándorné (Pont Kereskedés) a büféhez szükséges fogyóeszközökkel járult hozzá a rendezvényhez.

A Piliscsabai Csabakör Egyesület a határon túli résztvevők és protokoll vendégek részére piliscsabai fotóalbumot adott.

A Sárközy Alapítvány Pilisi Biokertész Klub tagjai (Peterle Györgyné, Ayné Dalos Hilda, Farkas Márti, Tóth Erzsébet, Ziegler Gábor, Zölde Mátyásné Bartus Anna, dr. Melkó Erika) segítettek a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában.

Köszönet a nagylelkű támogatóknak és segítőknek!

dr. Solti Gábor

 


 

Az emlékülésen készült felvételek megtekintése »

Mellékletek »

 

Vissza » Emlékülések

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.