üzenetküldés

2012

Beszámoló a X. Sárközy Péter Tudományos Emlékülésről

Kitüntetett: Boros Csaba

 

A 2001-ben alapított Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány 2012. szeptember 7-én rendezte meg a jubileumi, tizedik tudományos Emlékülését Piliscsabán a Iosephinum dísztermében. Köszönjük Bíró Szilveszternek, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Szerzetesrend tulajdonában lévő Iosephinum Kollégium és Szakközépiskola igazgatójának, hogy idén is felajánlotta, hogy a kollégium dísztermében tarthassuk rendezvényeinket.

Bíró Szilveszter köszöntőjében hangsúlyozta, hogy jövőre is szeretettel várja a Sárközy Péter Emlékülés résztvevőit.

Az Emlékülés kapcsolódott a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének közgyűléséhez. Ezért is választottuk a 2012-es év témájául: „Ökológiai gazdálkodás, biokultúra mozgalom a Kárpát-medencében.

A rendezvény fővédnökségét a 2011. évhez hasonlóan idén is dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter vállalta.

A Sárközy Péter Emlékülés levezető elnöke Tamás Enikő, az Európai Unió Agrárgazdasága korábbi főszerkesztője, több biokertészkedéssel foglalkozó könyv szerzője volt.

A rendezvényt részvételével mintegy 80 fő tisztelte meg. Ahogy minden évben, 2012-ben is részt vettek az Emlékülésen az Alapítvány kurátorai, az alapító, dr. ifj. Sárközy Péter és Bodnár György kurátor, Somlószőlős polgármestere.

Ott voltak – a kolozsvári dr. Veress Éva kivételével – a Sárközy Péter Emlékérem kitüntetettjei: Parádi Andor, Korgáné dr. Jánosik Zsuzsa, Hubai Imre, dr. Köhler Mihály, Muntyán Istvánné, Lakatos Jenő, Budaházi Antal és dr. Medgyessy István.

A Vidékfejlesztési Minisztérium részéről dr. Fazekas Sándor képviseletében dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár vett részt az Emlékülésen. A minisztériumból még Sós Judit és Szabó Réka jött el. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részéről Nagyné Sipos Andrea, Rónai Anna, Vásárhelyi Adrienn és Juhász Ágnes, míg a Nemzeti Agrár-szaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézettől dr. Mezőszentgyörgyi Dávid képviseletében Budai Krisztina és Rakaczky István jött el.

A résztvevő társ bio civil szervezetek közül meg kell említeni a Kelet-magyarországi Biokultúra Egyesületet (Bodnár György elnök, Hubai Imre elnökhelyettes), a Közép-magyarországi Biokultúra Egyesületet (Obreczán László elnök, Horváth Zsuzsanna titkár, Földes István, Balogh Béla, Parádi házaspár, Maya Carmen és mások), a Békés és Környéke Biokultúra Közhasznú Egyesületet (Berta György, Dacziné Dúzs Julianna képviseletében), a Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesületet (Róla Miklós elnök, Lakatos Jenő, Horváth Varga Dávid, dr. Fekete István, Lajos István és mások), mely egyesület tagjai egyben a kiállítási termékeik mellett tizenöt piliscsabai bioklub tagnak hoztak fel biotermékeket. Dr. Farkas Gábor elnökként a Magyar Családi gazdálkodók és Őstermelő Érdekérvényesítő és Érdekvédő Szövetsége Egyesületet (MAÉSZ) képviselte. A résztvevők között köszönthettük a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének tizenkét tag-szervezetének vezetőit, képviselőit. (Személyüket a KÖSZ beszámoló tartalmazza.)

Az Emlékülés gördülékeny megrendezését és lefolytatását Tóth Erzsébet, az Alapítvány irodavezetője és a Pilisi Biokertész Klub önkéntes csapata – Farkas Márti, Peterle Györgyné, Ayné Dalos Hilda, szeredi Ambrus Kálmán – biztosította. Ők látták el a vendégek fogadását, utaztatását, a regisztrációt és a büfé-szolgáltatást.

10.15-kor dr. Solti Gábor az Alapítvány kuratóriumi elnöke nyitotta meg a jubileumi X. Sárközy Péter Tudományos Emlékülést. Köszöntőjében elhangzott, hogy

„Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden résztvevőt. Köszöntöm a Sárközy család megjelent tagjait, a Sárközy Emlékérem kitüntetettjeit, családtagjait. Köszöntöm dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár urat, aki dr. Fazekas Sándor miniszter úr képviseletében a Vidékfejlesztési Minisztériumot képviseli. A Miniszter Úr levélben kívánt sikeres találkozót és érdemi tapasztalatcserét. A Sárközy Emlékülésen résztvevő vendégek mellett üdvözlöm a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének holnapi közgyűlésére érkezetteket, külön szívélyes vendégszeretettel a határon túlról, a Felvidékről, Erdélyből, a Kárpátaljáról, Délvidékről érkezetteket. Gratulálok dr. Köhler Mihálynak, akit a miniszter úr Fleischmann Rudolf díjjal tüntetett ki az idei augusztus 20-i ünnepség keretében. Az indoklásban kiemelték dr. Köhler Mihálynak az ökogazdálkodásban elért érdemeit. Ugyancsak gratulálok Bodnár Györgynek, a Sárközy Péter Alapítvány kurátorának, a Kelet-magyarországi Biokultúra Egyesület elnökének, Somlószőlős polgármesterének, akinek a Miniszter Úr elismerő oklevéllel ismerte el a somlói borvidék értékeinek megőrzésében, fejlesztésében kifejtett érdemeit. Végül, de nem utolsó sorban köszöntöm Bíró Szilveszter urat, a Iosephinum igazgatóját, aki idén is helyet biztosított a kétnapos rendezvényünkre.

Tizenkét éve, hogy eltávozott közülünk Péter bácsi, óriási űrt hagyva nemcsak családja, barátai körében, de a biokultúrában is. Amíg közöttünk volt, az a tizenhét év volt a Biokultúra Egyesület, a biomozgalom, az ökológiai gazdálkodás fénykora.

A Sárközy Péter Tudományos Emléküléseket Péter bácsi elhunytához, 2000. szeptember 4-hez legközelebb eső hétvégén tartjuk. A tudományos üléseket minden évben egy-egy témakör köré csoportosítjuk. Így tanácskoztunk már az ökogazdálkodásról, mint a jövő útjáról (2003.), az információról, kutatásról (2004.), a bioállattartásról (2005.), a civil bioszervezetekről (2006.), a biomozgalom és az ökogazdálkodás helyzetéről (2007.), 2008-ban a 25 éves biomozgalomról emlékeztünk meg, 2009-ben Csongrádon  Sárközy Péterről, Eke Károlyról és Piroska Rékáról a Bioterméktanács megalapítására emlékeztünk. 2010-ben a biodinamikus gazdálkodás, míg 2011-ben a biogazdálkodást segítő kiadványok volt a téma.

Az Emléküléseket tartottuk már Sárközy Péter egykori munkahelyein, a Szent István Egyetemen, az egykori Kertészeti Egyetemen, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban, a biomozgalom egyik bölcsőjénél, ahol a Bioterméktanács alakult meg: Csongrádon. Az utóbbi időben Piliscsaba, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációjának Iosephinum Kollégium és Szakkollégiuma ad méltó helyet. Köszönet érte tartományfőnöknőnek és Bíró Szilveszter igazgató úrnak.

Idén az Emlékülésen, kapcsolódva a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének első közgyűléséhez, a téma az ökológiai gazdálkodás, biokultúra mozgalom a Kárpát-medencében. Szívből köszöntöm a határon túli testvéreinket, barátainkat, előadóinkat.

Külön nagy szeretettel köszöntöm azon határon túlról érkezett vendégeinket, akik már magyar állampolgárként is jöttek. Egy kicsit gyógyul a 2004. december 5-i seb.

Az Emlékülésre adtuk ki dr. Fazekas Sándor miniszter úr személyi keretéből nyújtott támogatásának köszönhetően a növénytársításokat, melyet minden résztvevőnek szeretettel átnyújtunk.

Ugyancsak megköszönöm a Miniszter Úrnak az Emlékülés és a közgyűlés megrendezéséhez nyújtott támogatását, köszönet a többi támogatónknak is.

Mindenkinek eredményes, tartalmas tanácskozást, szép napot kívánok!”

Az Emlékülés megkezdése előtt szeredi Ambrus Kálmán a rendezvény szellemiségéhez illő felolvasással alapozta meg az esemény hangulatát.

Az Emlékülést dr. Feldman Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára köszöntötte. A Helyettes Államtitkár Úr előadásában hangsúlyozta a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatosan a természettel való összhang fontosságát, amelyben az ökogazdálkodók különösen elöl járnak és példát mutatnak. Kiemelte, hogy a Kárpát-medence mintegy 5,8 millió hektárnyi termőterületével bázisul szolgál az itt élő népeknek, a magyaroknak. Álláspontja szerint a magyar ökológiai gazdálkodás stagnálása részben a magyar fogyasztói kultúrára vezethető vissza, amely az útkeresés fázisában van. Elmondta, hogy a magyar fogyasztó ár érzékeny, ezért az ökológiai gazdálkodás elemi érdeke az alacsonyabb piaci árak megteremtése, amely például a termelők és fogyasztók közötti gátak lebontásával, így a közvetlen értékesítéssel, illetőleg innovációval érhető el.  Feldman Zsolt aláhúzta a fenntarthatóság, az összefogás és a helyes munkaszervezés fontosságát. Előadását azzal zárta, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium továbbra is mind tágabb értelemben véve az ökológiai gazdálkodás, mint pedig a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének partnere lesz a jövőben.

(Az előadását követően készséggel válaszolt dr. Medgyessy István, Tejfalussy András, Lajos István, dr. Köhler Mihály, Lakatos Jenő és Drexler Dóra kérdéseire, melyek a túlzott pályázati adminisztrációra, az ökogazdálkodás fontosságának tudatosítására, az ökológiai akcióterv kidolgozására, illetve a jelenlegi ellenőrzési rendszer megváltoztatására irányultak.)

A program első előadásában dr. Solti Gábor egy hosszabb (29 oldal) tanulmányának kivonatából készített prezentációval (köszönet érte Sós Juditnak) ismertette az ökológiai gazdálkodás helyzetét Magyarországon. (A teljes anyagot az Alapítvány honlapján – www.sarkozybio.hu – közzétettük.)

A határon túli területek (Délvidék, Felvidék, Erdély, Románia, Szerbia, Szlovákia) ökogazdálkodásáról Bödő Kálmán, dr. Palik László, Albert Imre, Bódis András tartottak előadásokat. Prezentációjukat – mely nagy része szerb, szlovák, román nyelven készült – a „Kárpát-medence ökogazdálkodása” c. anyagban összesítettük, melyet szintén feltöltöttünk a honlapra.

Az ebéd utáni program során dr. Drexler Dóra, az ökológiai kutatásokról tartott előadást. Előadásának rezüméjében kiemelte, hogy

„Az 1990-es években és a millennium első éveiben az ökológiai gazdálkodás dinamikus növekedésének lehettünk szemtanúi Magyarországon. Hazánk ekkor még a térség bio-éllovasának számított. 2004 óta azonban a biogazdálkodás fejlődése megtorpant, és a tanúsított területméret tekintetében jelenleg kisebb visszaesés is tapasztalható. Mindeközben a szomszédos országok lassan leköröztek bennünket, és a tendencia azt mutatja, hogy amennyiben nem történik hathatós változás, úgy az ágazat jelentősége és fejlődése tekintetében sereghajtókká esünk vissza. Jelenleg az összes hazai mezőgazdasági terület mintegy 2,5%-a (kb. 127.000 ha) tanúsított ökológiai terület. A hazai ökológiai termékek legnagyobb része (kb. 85-90%) export piacokra kerül Nyugat-Európába, míg a belföldi bio-értékesítés összességében továbbra is csekély jelentőséggel bír. 2010-ben Magyarország körülbelül 20 millió euró értékben exportált ökológiai minősítéssel rendelkező terményt ill. terméket – főként gabonát és olajos magvakat feldolgozatlan formában. Ezzel párhuzamosan a szűk belső piacot a feldolgozott import termékek uralják (>90%). A hazai ökotermék piac még számos kihasználatlan lehetőséget tartogat. A tudatos piacfejlesztés, a hiteles fogyasztói tájékoztatás és a termelők számára nyújtott gyakorlat-központú kutatás és képzés elengedhetetlen a magyar ökogazdálkodás kibontakozásához.”

Dr. Havasi Csaba, a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének titkára a Szövetség első évének tevékenységét, eredményeit ismertette. Elmondta, hogy bár a Szövetség megalapítása nem előzmények nélküli, de csak a jelenlegi kormányzat pozitív és innovatív magatartása tette lehetővé egy újító mozgalom megindítását az ökológiai gazdálkodás hosszú ideje stagnáló területén. A Szövetség 2012-ben 5 országból 16 taggal rendelkezik. A Szövetség egyik legfőbb célja, hogy társadalmi, szakmai és gazdasági bázis megteremtésén keresztül elérje a Kárpát-medence országaiban az ökogazdálkodás területi és gazdaságai számának növekedését. A Szövetség tanulmányutak, konferenciák megszervezésén keresztül igyekszik egy interaktív kárpát-medencei hálózatot teremteni, s ezzel az említett növekedési pályára állítani az ökológiai gazdálkodást.

Boros Csaba, a marosvásárhelyi Biokertész Csoport két évtizeden keresztüli vezetője, a csoport 20 éves tevékenységét ismertette.

A szakmai program után Bégány Csenge adott rövid énekműsort.

A kulturális felfrissülés után következett az Emlékülés ünnepélyes záró programja, a Sárközy Péter Emlékérem átadása. Ennek lefolytatását dr. Solti Gábor ismertette.

„Az ökológia ügyét a legnemesebb gondolkodású, a környezetünk, tágabb mértékben a Földünk létéért, unokáink jövőjéért aggódó emberek vállalják fel. Ezért egész életükben munkálkodnak, tudásukat, tevékenységüket ennek az ügynek a szolgálatába állítják, azok, akiket környezetük, a társadalom tisztelete övez. Ilyen kimagasló személy, fáklyavivő volt az elmúlt időszakban hazánk két legnevesebb ökológusa: Balogh János és Sárközy Péter professzor. Az utolsó polihisztoraink közé tartoztak. Mindkettőjük gyökere a magyar földben eredt. Meggyőződéses hívei voltak a vidéki életnek, amely képes minden katasztrófát, világégést átvészelni. A vidéki életnek, melynek alapja a termőföld. Ami még összekötötte őket, az az ökogazdálkodás, a biogazdálkodás. Balogh János hitt benne, Sárközy Péter elkötelezett híve, a hazai biomozgalom, a Biokultúra Egyesület egyik megalapítója, a magyar ökogazdálkodás tudományos megalapozója volt.

Olyan kimagasló tudással, a haza, a nemzet és a biokultúra iránt elkötelezett hittel volt a magyar biomozgalom vezetője, mely mindenkiben elismerést és nagy tiszteletet váltott ki.

Élete példamutatás volt. Példamutatása az áldozatos, a közösségért, a Biokultúra Egyesületért végzett önzetlen munkának, a hazai biomozgalom megalapításában, megerősítésében, a biogazdálkodás elterjesztésében megalkuvás nélküli, a közös ügyünkért hittel végzett munkának. Embersége, szigorú erkölcsisége volt az az erő, mely mozgalmunkat kiemelte a hasonló zöld szervezetek közül. A szeretetet, az összefogást hirdette és úgy is élt. Megbocsátott az ellene vétkezőknek, legfeljebb elkerülte őket. Fontosabb volt neki az összefogás a biomozgalomban, az Egyesület egysége.

A hazai és nemzetközi szakmai körökben nagy tisztelet övezte. Ez a tisztelet vetített fényt, dicsfényt az Egyesületre is. Azzal, hogy Péter bácsi volt a vitathatatlanul legmagasabb erkölcsi és szakmai szintet képviselő első számú tagja mozgalmunknak, mindnyájunkat felemelt. Ez az időszak volt a Biokultúra Egyesület fénykora, az ellen őrzésbe vett biogazdaságok területe évente 50-60%-kal növekedett.

Amikor éppen tizenkét éve eltávozott közülünk, megszűnt személyes varázsa, tekintélyt, tiszteletet övező jelenléte, mely eleve gátat szabott a kicsinyes vitáknak, viszályoknak. Bölcs véleménye, nyugodt, higgadt állásfoglalása útmutatás volt.

Távoztával óriási űr keletkezett. Ezt betölteni nem lehetett. De hiányát csökkenteni gondoltuk, amikor szellemiségének megőrzésére dr. Sárközy Péter professzor által is kijelölt úton és elviség szerint a biokultúra nemes ügyének sokrétű támogatására létrehoztuk a Sárközy Péter Alapítványt. Az Alapítvány a Biokultúra Egyesülettel közös elhatározással emlékérmet alapított. Az emlékérmet olyan kimagasló személyek kaphatják, akik Sárközy Péternek a szellemiségéhez méltóan, alkotó módon járulnak hozzá a biokultúra értékeinek megteremtéséhez, megőrzéséhez és népszerűsítéséhez. Az emlékérmet Czindner Antal Munkácsy-díjas szobrászművésszel készíttettük el.

Ahogy említettem, Sárközy Péter hazai és nemzetközi elismerés vette körül. A tisztelet mellett azonban az állami elismerések 1945 óta mindkét rendszerben elkerülték. Ezt az erkölcsi tartással kísért életművet a kor hatalmasságai nem értékelték, talán zavarta is őket. Utoljára Torgyán József üzent egyik famulusával, hogy előterjesztésünket ismételjük meg egy év múlva. Ekkor azonban már csak poszthumusz kaphatta volna meg.

A kitüntetésekkel kapcsolatban, amikor a biomozgalom másfél évtizedére emlékezett vissza, így írt: „Mi tagadás, csöppet sem bánt, hogy végtisztességemen – ha netán hoznák utánam az érmekkel csillogó párnát, nálam egy tűpárna is megtenné… (A háborús kitüntetések ugyanis nem kerülhetnek közszemlére.) Mégis úgy érzem, nem egészen hiába buzgólkodtam sem a tágabb, sem a szűkebb szakterületen. Ha csupán egyetlen téglát sikerült becsempésznem az egykor bizony ingó-bingó, immár szilárdabb lábakon álló biokultúrába, megérte a fáradozást.”

Hál’ Istennek megérte a 80. évet. Barátai, tisztelői, tanítványai köszönthették a Margit-kertben.
A kiérdemelt elismerések, kitüntetések helyett talán nagyobb elismerésnek tekintené és tekinti onnan fentről, hogy művészi igénnyel elkészített, nevét viselő emlékéremmel a magyar mezőgazdaság, a magyar ökogazdálkodás, tudomány, oktatás legjobbjait tüntetik ki. Az emlékérem kuratóriumából és a kitüntetettekből álló Emlékérem Bizottság felelőssége, hogy ezt az elismerést az erre legméltóbbak kapják.   

A biomozgalomban, a gazdálkodók között igen sok nagyon értékes hiteles személy található, akik mindenben megfelelnek a szigorú feltételrendszernek. Az Emlékérem Bizottságnak minden évben komoly mérlegelést jelent, hogy ki kapja az az évi díjat. Úgy érezzük, hogy lelkiismeretesen kiválasztott személyekkel a legjobbak közül a legjobbat választottuk. Bízunk benne, hogy a biotársadalom egyetért, elfogadja döntésünket.

Az első emlékérmet Parádi Andor kapta. Őt követte dr. Sebők M. Péter professzor Kolozsvárról, majd dr. Szalay László. Sajnos ők ketten már nincsenek közöttünk. Emléküket megőrizzük. 2005-ben dr. Jánosik Zsuzsanna, majd Hubai Imre, dr. Köhler Mihály, dr. T. Veress Éva, Muntyán Istvánné, Lakatos Jenő, Budaházi Antal, tavaly dr. Medgyessy István kapta a Sárközy Emlékérmet.

Az eddigi kitüntetettek a hazai és erdélyi biokultúra mozgalomból, a termelők közül kerültek ki. Úgy érezzük, döntésünkkel ott fenn Péter bácsi is egyetért.

Az idei döntést is körültekintő és megfontolt egyeztetés előzte meg. A legtöbb szavazatot idén is egy olyan személy kapta, aki mindenben megfelelt a kiírásnak. Közel két évtizede a biomozgalomban végzett termelői, oktatói, kutató munkáját elismerés és tisztelet övezi.

A 2012. évi Sárközy Péter Emlékérem kitüntetettje Boros Csaba. Munkájához további sok sikert, örömöt, jó egészséget kívánunk neki és családjának, akikkel közösen működtetik a gazdaságukat.

Felkérem a tavalyi kitüntetettet, dr. Medgyessy Istvánt, hogy olvassa fel a laudációt.”

 


 

„LAUDÁCIÓBoros Csaba, 2012.

A Sárközy Péter Emlékérmet minden évben egy olyan személy kaphatja meg, aki a hazai biomozgalomban, az ökogazdálkodás fejlesztése területén dr. Sárközy Péter szellemiségéhez méltó erkölcsi magatartással olyan termelői, oktatói, kutató munkát végzett, mely kimagasló és példamutató volt, hozzájárult a biogazdálkodás elismeréséhez.

 

Boros Csaba, a Sárközy Emlékérem 2012  kitüntetettje

A felvételen (balról jobbra): ifj. dr. Sárközy Péter, dr. Solti Gábor, Boros Csaba

Az Emlékérmet a hozzá járó pénzdíjat és emléklapot idén is olyan személy kapja, aki maradéktalanul megfelel a kiírásban foglaltaknak.

A díj átadásáról minden évben az Alapítvány kurátorai és a korábbi kitüntetettek döntenek. Mindenkinek szuverén joga bárkit jelölni. Idén a legtöbb jelölést a mai nap ünnepeltje kapta.

1942-ben Magyarországon, Marosvásárhelyen született. A Bolyai Farkas Elméleti Közép-iskolában megszerzett érettségi után Nagyvádadon elvégezte az Egészségügyi Technikumot röntgen szakon. Ezeket már Romániában.

A mezőgazdasággal való kapcsolatát az ősök Erdőszentgyelen lévő birtoka jelentette. A Wass Albert regényeiből jól ismert Görgényi havasok délnyugati lankás-dombos festői táján, Erdőszentgyelen vold dédapja a Teleki grófok birtokán gazdatiszt és egyben földbirtokos is. Boros Csaba ebbe a környezetbe született, ismerte, szerette meg a földet, melyből mára már csak 27 hektár maradt meg.

A biokultúrával, biogazdálkodással 1989 telén találkozott először, amikor a szilvesztert Magyarországon töltötte. Itt találkozott a Frühwald Ferenc-Seléndy Szabolcs által kiadott, Mezei Ottóné által németből fordított „biokertész kalendárum”-ával.

1990 tavaszán Tóthfalussy Veress Éva és Vereb Dér Ildikó révén a kolozsvári, szolnoki, debreceni helyi csoportok kapcsolata adta a gondolatot, hogy Marosvásárhelyen is létrehozzon egy biokultúra csoportot. 1990-ben még csak 4-5 taggal, az „ősmaggal” kezdte meg a szervezést.

1993. szeptember 2-án Erdélyben a kolozsvári után másodikként alakult meg a maros-vásárhelyi Biokertész Csoport. A csoport kifejezés azt jelentette, hogy az önálló bírósági bejegyzésig a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete biztosította a jogi személyiséget. Az önálló egyesületként történő bejegyeztetés 2000. május 26-án történt meg, 25 alapító taggal. Tíz év kemény munkájával elérte, hogy egyben tartotta a csoportot, vonzó programokkal újakat vont be, illetve Marosvásárhelyen és környékén megismertette a biokultúra szellemiségét, az ökológiai gazdálkodás lényegét.

1993-2010 között 637 alkalommal 6.644 résztvevővel tartottak előadásokat, konzultációkat, biogazda tanfolyamokat Marosvásárhelyen és a Maros, illetve a Nyárádvölgyi falvakban. Gondot fordított arra, hogy a csoport tagjai is folyamatosan képezzék magukat. Az 1997-ben első alkalommal megszervezett RMGE Ezüstkalászos Gazdatanfolyam legelső vizsgázottjai között a csoportja 14 tagja is ott volt.

A tevékenységük precíz dokumentálása mellett kialakította és folyamatosan bővítette a csoport szakmai könyvtárát és videofilmtárát. Ez a jövőben része lehet a Kárpát-medencei ökoadatbázisnak.

Mindvégig kitűnő kapcsolatot ápolt a Biokultúra Egyesülettel, a Sárközy Péter Alapítvánnyal, a Bioterrával és az egykor Erdélyben még működő 11 helyi biocsoport vezetőivel, tagjaival.

Munkája elismeréseként 1996-ban megkapta a Biokultúra Egyesület Tiszteletbeli Külhoni Csoportvezetője címet, míg Romániában a 2003-as év legsikeresebb önkéntességi-társadalmi szervezője elismerést. 22 év alatt folyamatosan ellátta a csoport vezetését, az egyesületté alakulás után a tagság bizalmából az elnökségét. Elérve a 70. életévet, 2012-ben átadta a vezetést Gombos Árpád fiatal agrármérnöknek. Ő vezetőségi tagként segíti majd a fiatalok munkáját, tapasztalataival, tudásával, kapcsolatrendszerével hozzájárulva a marosvásárhelyi biocsoport további sikeres fejlődéséhez.

Ahogy önéletrajzában maga fogalmazott: „Visszatekintve az elmúlt 20 évre, önhittség nélkül elmondható, hogy a pár száz találkozás a jó pár ezer, potenciálisan 'biofertőzött'-nek tekinthető termelővel, fogyasztóval, hozzájárult egy társadalmi csoport jó közösségérzettel rendelkező tudatának a kialakulásához, és végeredményben siker történet. Valamit megszültünk, felneveltünk úgy-ahogy, és immáron a 'gyerek' felnőttnek tekinthető.”

A Sárközy Péter Emlékérem 2012. évi kitüntetettje Boros Csaba. Az Emlékérem Bizottság ezzel ismeri el az erdélyi biomozgalomban kifejtett több mint két évtizedes munkáját.

További jó egészséget, örömet kívánunk neki és feleségének, Olgának is, aki megértő segítője, támogatója a munkájában.

 


A kitüntetést, az Emlékérmet az alapítvány alapítója, Sárközy Péter fia, ifj. dr. Sárközy Péter nyújtotta át. Az emléklapot Bodnár György, az alapítvány kurátora, míg a pénzdíjat dr. Solti Gábor, az Alapítvány elnöke nyújtotta át.

A kitüntetés átadását követően Boros Csaba meghatott szavakkal köszönte meg az elismeréseket.

A zárszót az Alapítvány elnöke tartotta, megköszönve a jelenlévőknek a részvételt, az előadóknak az értékes előadásaikat.

A konferencia után a résztvevők egy része a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai campusát tekintették meg szakszerű idegenvezetéssel.

A résztvevők másik része a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének közgyűlésén vett részt.

Az Alapítvány elnöke a X. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés résztvevőit a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar piliscsabai campusán a Makovecz Imre által tervezett Stefaneum aulájában vacsorán látta vendégül.

***

Köszönet illeti a támogatókat, akiknek a nagylelkű támogatása jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy idén is megrendezhettük az emlékülést. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr saját keretéből a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének a közgyűlését támogatta. Mivel a két rendezvény szorosan kapcsolódott egymáshoz, így az emlékülés költségeinek egy részét ebből a keretből tudtuk fedezni.

Megköszönjük az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (igazgatója dr. Drexler Dóra) nagylelkű anyagi támogatását.

Dr. ifj. Sárközy Péter, az alapítvány alapítója immár tizenkettedik alkalommal maga biztosította az emlékéremhez járó pénzjutalmat.

Dr. Medgyessy István biogazdálkodó, Lakatos Jenő bioméhész, Budaházi Antal biodinamikus kertész – mindhárman a Sárközy Emlékérem kitüntetettjei – anyagilag is, és a kiállításhoz, kóstoltatáshoz termékeikkel járultak hozzá.

Dr. Farkas Gábor és családja biogazdálkodók szintén anyagilag támogatták a rendezvényt.

Külön megköszönjük Markovics András piliscsabai vállalkozónak, aki kívülálló, de piliscsabai lokálpatrióta, idén is anyagilag támogatta a piliscsabai rendezvényt.

Köszönet illeti azokat, akik biotermékekkel járultak hozzá a kiállításhoz, kóstoltatáshoz, illetve a fogadáshoz: Frühwald Ferenc (biokávé), Bodnár György és felesége (somlói biobor), dr. Köhler Mihály (biobor a tarcali pincészetéből), Hubai Imre és felesége (gyümölcs, biohúsáruk), dr. Palik László és felesége Klára (bioborok, aszalványok), dr. Medgyessy István (bioalma), a pilisi biokertész klub tagjai (Peterle Györgyné, Ayné Dalos Hilda, Farkas Márti, Vígh Zoltán, Solti Gábor).

dr. Solti Gábor

 


Az emlékülésen készült felvételek megtekintése »

Dr. Solti Gábor „Az ökológiai gazdálkodás helyzete Magyarországon” című – az emlékülésen elhangzott előadása – itt olvasható/letölthető (pdf) »

 


Az emlékülésről készült beszámoló az ÖMKi honlapján (www.biokutatas.hu) »

 

Vissza » Emlékülések

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.