üzenetküldés

2011

Beszámoló a IX. Sárközy Péter Tudományos Emlékülésről

Kitüntetett: dr. Medgyessy István

 

A tíz éves Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány 2011. szeptember 2-3-án tartotta meg a IX. Sárközy Péter Tudományos Emlékülést Piliscsabán a Iosephinum dísztermében. Megköszönjük Bíró Szilveszternek, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek szerzetesrend tulajdonában lévő Iosephinum Kollégium és Szakkollégium igazgatójának, hogy idén is felajánlotta, hogy a kollégium elegáns, méltóságteljes dísztermében tartsuk kétnapos rendezvényünket. A résztvevők egy részének a kollégium kényelmes szobái biztosítottak szálláshelyet.

Az idei program mottója „A biogazdálkodást segítő szakmai kiadványok” volt.

A rendezvényt minden évben a névadó Sárközy Péter professzor, a hazai biomozgalom egyik megalapítója, a Biokultúra Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke elhunyta (2000. szeptember 4.) évfordulóján vagy ahhoz közeli hétvégén, az ő emlékének szentelve tartjuk.

A rendezvény fővédnöke dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter volt. Védnökséget vállalt Jakab István, a magyar Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének elnöke, aki a következőket írta az alapítványnak:

„Természetesen magam is támogatok minden olyan törekvést, melynek segítségével hozzájárulhatunk az ökogazdálkodás növeléséhez, további népszerűsítéséhez, illetve a GMO mentességünk megőrzéséhez. Szívből kívánom, hogy az Emlékülés minden résztvevő számára sikeres és hasznos legyen.”

Varga Géza országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsának társelnöke, a Mezőgazdasági Bizottság tagja is elvállalta a rendezvény védnökségét, és személyes jelenlétével is támogatója volt az Emlékülésnek.

A Sárközy Péter Emlékülés levezető elnöke Tamás Enikő, az Európai Unió Agrárgazdasága korábbi főszerkesztője, biokertészkedéssel foglalkozó könyvek szerzője volt.

A rendezvényen részt vettek a Sárközy Péter Alapítvány kurátorai, a Sárközy Péter Emlékérem kitüntetettjei: Parádi Andor, Korgáné dr. Jánosik Zsuzsa, Hubai Imre, dr. Köhler Mihály, dr. T. Veress Éva, Muntyán Istvánné, Lakatos Jenő, Budaházi Antal.

Az Emlékülés hazai résztvevőin kívül eljöttek Erdélyből, Kárpátaljáról, Délvidékről és a Felvidékről. A rendezvényen 96 fő vett részt.

A résztvevőket Tóth Erzsébet, az alapítvány önkéntese, és a Pilisi Biokertész Klub önkéntesei – dr. Farkas Elekné, Ayné Dalos Hilda, Peterle Györgyné, Havasi Cecília –  kávéval, üdítőkkel, süteményekkel fogadták.

10 órakor dr. Solti Gábor, az alapítvány kuratóriumi elnöke nyitotta meg a IX. Sárközy Péter Tudományos Emlékülést. A köszöntőjében többe között az alábbiak hangzott el:

„Tizenegy éve – 2000. szeptember 4-én – távozott el közülünk dr. Sárközy Péter professzor, a biosoknak Péter bácsi. Amikor kereken tíz éve megalapítottuk az alapítványunkat, a célkitűzésünk az volt, hogy megőrizzük és fenntartsuk emlékét, folytassuk munkásságát az általa vallott hitvallás, erkölcsi tartás alapján, a fiataloknak példaképül állítsuk személyét, munkásságát.

A Sárközy Emlékülés minden évben egyben a biokultúra, a biomozgalom barátainak találkozója is. Jó ilyenkor találkozni a régi Biokultúra Egyesület tagjaival, helyi csoportok vezetőivel és örömmel köszönteni az új résztvevőket.

Az emléküléseknek minden évben van egy témája, mely köré szerveződnek az előadások. Idén a gazdálkodókat segítő szakmai kiadványoknak szenteljük a napot.

Szívből köszöntöm mai előadóinkat. Reméljük, a mai tanácskozás hozzájárul, hogy bővüljön azoknak a könyveknek, kiadványoknak a köre, melyek segítik a szakszerű biogazdálkodást, ezzel hozzájárulva a már várva várt fejlődéshez.

Két esemény teszi még gazdagabbá a mai programot. Szeretnénk elindítani a Magyar Biokert mozgalmat. Az elnevezés dr. Sárközy Pétertől, az Alapítvány alapítójától ered. A lényege, hogy kapcsolódva az agrárkormányzat és más civil nemzeti és szakmai szervezetek akcióihoz, a nemzeti önellátás programjához, azzal, hogy az élelmiszereket saját célra bio minőségben állítjuk elő.

A mai nap ad lehetőséget arra is, hogy a tíz évvel ezelőtt már létrehozott, de aztán megszűnt Parlamenti Biogazdálkodók Baráti Körét újra megszervezzük. Erre reményt ad, hogy az akkor tagok közül hárman a jelenlegi országgyűlésnek is tagjai, és most két olyan képviselő is ül a Parlament padjaiban, akik már hosszú ideje ellenőrzött biogazdák, a hazai biomozgalom elismert személyei. Varga Géza és Szólláth Tibor.

Az emléküléseken külön öröm, amikor külföldi határon túli barátainkat köszönthetjük.

A mostani emlékülés is különleges, mert eljöttek barátaink Romániából, Erdélyből, Ukrajnából, a Kárpátaljáról, Szerbiából Szabadkáról, Szlovákiából. Velük holnap alapítjuk meg a Kárpát-medencei ökogazdálkodók Szövetségét. Ezzel egy hosszú álom válik valósággá.

Köszönjük a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, hogy pályázatunk támogatásával ez megvalósulhat.

Az örömteli, szívből jövő köszöntések mellett a szomorúság hangján kell megemlékezni azokról, akik az elmúlt egy évben távoztak el közülünk. Az Alapítványt személy szerint is nagy veszteség érte, hogy eltávozott közülünk dr. Szalay László, a Sárközy Emlékérem kitüntetettje, a magyar méhészek Laci bácsija, a bioméhészek tiszteletbeli elnöke.”

A megnyitót követően Szilágyi Zoltán előadóművész, a Lánchíd Rádió főszerkesztő helyettese Wass Albert: Te és az Isten c. írását olvasta fel, megadva a rendezvény hangulatát.

„Gondoltál-e már arra, hogy milyen csodálatos a világ? Mennyire egész és mennyire tökéletes minden, amit nem az ember alkotott?

Nézz meg egy virágot! A legegyszerűbbet: nézz meg egy hóvirágot. Honnan tudja meg bent a föld alatt, hogy odakint már elment a hó s az ágak könnyező rügyein cinkék hintáznak a napsütésben? Nincs telefonja, rádiója sincsen, mégis értesül arról, hogy mennyire haladt a világ a tavasszal. Hideg föld öleli még a gyökeret, de már megindulnak benne az élet nedvei és moccan a csíra. Felüti kis zöld fejét a nyirkos falevelek alól. Kinő a szár, utána futnak a levelek. Zöldek. A föld nedvei összetalálkoznak a napsugárral és zöldre festik a hajszálereket. Aztán kinyílik a szár, kifeslik a bimbó, előkacag a virág. Kacag. Szinte hallani lehet. Nézd meg jól, milyen szép. Milyen szép és milyen tökéletes. Ember-művész nem alkotott még hozzá foghatót, csak másolt. Egy láthatatlan nagy művész keze dolgozik körülötted.

Néztél vízcseppet mikroszkóp alatt? Mennyi ezer élet nyüzsög benne. Egy egész világ. Minden vízcsepp egy világ. Minden világ egy vízcsepp. Önmagáért való zárt egész. A Te szemedben céltalan, mert nem vagy művész. Művész csak egy van ezen a világon, egyetlenegy, aki alkot. Napról-napra, percről-percre, mindig újat és mindig ugyanazt.

Nézd a fát! Nézd a hegyet! Nézd meg a folyót vagy a tengert. És gondold el, hány milliárd vízcsepp van benne, hány milliárd vízcseppbe zárt világ. És aztán gondolj a csillagokra, Azokra, amiket ismersz, és azokra, amiket nem ismerhetsz. Tiszta éjszakákon nézz föl az égboltra: olyan éppen, mint a vízcsepp a mikroszkóp alatt. Minden csillag egy élő valami és köztük a Tied, a Föld, talán a legkisebb. Gondold csak el, hány milliárd vízcsepp lehet még ezen az egyen kívül, amit ismersz.

És akkor gondolj szánalommal azokra, akik el akarják hitetni Veled, hogy nincs Isten.

Nincs, mert ez vagy amaz így történt. Mert romokban fekszik a házad. Mert meghaltak sokan, akiket szerettél. Mert kevés a kenyér. Mert sok a nyomorúság. A világban, mondod, nincsen igazság. És a Te világodat érted alatta. A Te külön világodat, ezt az aszfaltos, vízvezetékes, órabéres és gyárkéményes világot. A nyakkendős, nyúlszőrkalapos, szénhiánnyal küzdő, műhelyszagú és paragrafusok közé zsúfolt világot. És elfelejted, hogy ezt a világot Te csináltad magadnak. Te és a többi emberek, és így egyedül ti vagytok felelősek mindazért, ami benne történik.

Istennek semmi köze a házakhoz és az órabérekhez, az általad feltalált bombákhoz és drótsövényekhez, semmi köze ahhoz, hogy kapsz-e nyugdíjat vagy sem és hogy meg tudsz-e élni abból a fizetésből, amit a többi emberek adnak Neked az önként magadra vállalt munkáért. Isten bele sem néz a számlakönyveidbe, nem törődik a gépeiddel és talán azt sem tudja, hogy létezik az egyik vízcsepp milliomodik porszemén egy úgynevezett társadalmi rendszer, amit mesterségesen fölépítettél magadnak és amivel most nem vagy megelégedve. Ő a csillagrendszerekkel és az ibolyák gyökerével törődik csupán.

Isten művész, aki megalkotta a világok milliárdjait és pillanatról pillanatra újakat alkot. Amit Ő alkotott, azért vállalja a felelősséget. Ott minden az Ő elgondolása szerint történik, tiszta és művészi törvények alapján. Ott nincsenek meglepetések és váratlan fordulatok. Nincs győzelme a gonosznak, mert nincs gonosz. Ezt a fogalmat az ember alkotta és emelte földöntúli alapzatra, hogy megbocsáthasson magának, ha ostobaságokat cselekszik. A sas nem gonosz, amikor lecsap a galambra. Fiainak viszi, hogy élhessenek. Művészi rendező keze igazította így a szerepeket, hogy ne szaporodhassanak el a galambok s ne egyék el az egerek elől a gabonát.
Az ember alkotott magának egy külön világot, a vízcseppen belül. Kiugrott a nagy együttesből, kivonta magát a művészi rendező keze alól, ácsolt magának külön színpadot, pingált magának külön díszleteket s maga osztja ki magának a szerepeket benne. Hát ne jajgasson, ha rosszul sikerül az előadás. Ha a kontár módon ácsolt kulisszák olykor rászakadnak és rozsdás szögekbe veri a fejét. Maga tette oda a szögeket.

Ha rosszul mennek tehát a dolgaid, ne csodálkozz. És főleg ne igyekezz Istenre hárítani a ballépések felelősségét. Szabad kezet kértél, s Ő, amennyire lehetett, szabad kezet adott. A lerombolt házakért, a drágaságért, a feketepiacért, a szénhiányért s azért, hogy pénz nélkül maradtál és vakarod a fejed: Ő igazán nem tehet. Talán nem is tud ezekről. Nem kíváncsi, hogy az Ő rendjén kívül, a sok milliárd vízcsepp közül az egyikben egy izgága kis moszatocska a maga önteltségéből mire végezte. Neki a hóvirágokra van gondja, meg a madarakra. A csillagokra és a fákra. Meg arra, hogy szüless és meghalj. És hogy a gyomrod – feltéve, ha mértéktelenségedben el nem rontottad – megeméssze az ételt, amit adsz neki. Nem felelős, ha szíved idő előtt megunja pumpálni a véredet, mert hanyagul és könnyelműen elrontottad felesleges izgalmakkal, amiket a magad bosszantására sikerrel kiagyaltál.

Egyáltalában: az Istennek hagyj békét saját világoddal kapcsolatban. Nem várhatod, hogy Ő menjen oda hozzád, ha magad voltál az, aki fölényes emberi elmédre hivatkozva hátat fordítottál Neki. Te kell fölkeressed Őt, ha vissza akarsz Hozzá térni.

Könnyen megleled, ha igaz és tiszta benned a szándék. Ha nem sértett hiúságodat és csalódott önzésedet akarod Neki elpanaszolni, hanem egyszerűen csak látni akarod Őt s megnyugodni abban, hogy van.

Ott leled mindég, a műhelyében. A vízcseppben, amit számodra alkotott. Csak nyisd ki a szemedet jól.

Megtalálod a fűszálban, amikor éppen nő. A virágban, mikor a szirmait bontja. A pillangóban, ahogy szárnyra kél.

Ott dolgozik. És ha elég tisztán és elég egyszerűen állasz meg előtte, levetve minden magadra aggatott bohóc-cicomát, amit társadalompolitikának, tudománynak vagy előítéletnek nevezel: akkor talán reád is néz. Talán még reád is mosolyog. Mélységesmély, szelíd művész-szemével végigsimogat és azt mondja: – Bizony látom, rossz bőrben vagy fiam. Ideje volt, hogy visszatérj közénk.”

A program első előadásában dr. Solti Gábor beszámolt az alapítvány tíz éves tevékenységéről, majd meghirdette a magyar Biokert mozgalom megindítását, szólt a Parlamenti Biogazdálkodók Baráti Körének újraszervezéséről és tájékoztatta a résztvevőket a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének másnapi megalapításáról.

Seléndy Szabolcs, a Biokultúra mozgalom egyik elindítója, a Biokultúra Egyesület egykori elnöke, a Biokultúra újság korábbi főszerkesztője, a „Három évtized a bio-szakirodalom szolgálatában” c. előadásában visszaemlékezett a hazai bio kiadványok történetére. Szakaszokra bontotta a bio kiadványok, újságok, könyvek, kiadványok történetének 28 évét. Ezek a biomozgalom vezetéseihez kapcsolódó ciklusok voltak. Sajnálattal beszélt a biomozgalom visszaszorulásáról. Szomorúan szólt arról, hogy a biopiaci árak esetében a „pénz legyőzte az eszmét”. Elmondta, hogy a Biokultúra Szövetség piacán lévő igen magas árak miatt nem jár vásárolni a piacra. Ismertette a BioPorta c. kiadványt, mely az Őstermelőben jelenik meg.

Frühwald Ferenc, a Biokultúra Egyesület alapító elnöke, számos bio könyv és újság kiadója „Bio a sajtóban” címmel adott értékelést a hazai bio sajtókiadványok helyzetéről. Elmondta, hogy a magyarországi 4.500-5.000 sajtókiadvány mennyisége megfelel a nyolcszor népesebb Német-országénak. A biokiadványok szkámát tekintve nem állunk rosszul. Az Őstermelő, melyben a BioHolmi jelenik meg, 10.000 példányban, a Biokultúra 2000 példányban, a BioHolmi 15.000 példányban jelenik meg. Volt időszak, amikor az elődje, a Bio Kosár 150.000 példányban jelent meg. Az alapvető problémának azt látja, hogy a hazai sajtókiadványok nincsenek koordinálva. Az és akkor jelenik meg, amikor a szerzők, kiadók pénzt találnak rá. Beszélt a GMO szennyeződés problémájáról, majd ő is kitért az ökopiaci árak ellentmondásaira. A külföldi bioárukra célozva úgy fogalmazott, most Magyarországon biogyarmat van.

Dr. Mezei Ottóné, a Biodinamikus Egyesület tiszteletbeli elnöke „Biodinamikus kiadványok” címmel mutatta be a biodinamikus könyveket, az évenként megjelenő Vetési Naptárokat, valamint a Biokultúra újság első példányait.

A szünet után dr. Radics László professzor, a Budapesti Corvinus Egyetem Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszékének vezetője a saját és tanszékének elmúlt húsz évi munkásságát mutatta be. Külföldi elfoglaltsága miatt az előadást Csombalik László tudományos munkatárs adta elő, igényesen összeállított prezentáción.

Dr. Lelkes Lajos, a Mezőgazda Kiadó tulajdonosa és vezetője kiállítással mutatta be a kiadó bio (öko) és környezetvédelmi kiadványait, ezen belül is a Biogazda kiskönyvtár sorozatot. A hazai szaksajtó kritikus helyzetét összefüggésbe hozta a magyar felsőoktatás ellentmondásaival. A hazai szakkönyvkiadás válsága és többek között a bolonyai oktatási rendszer káros hatása között szoros összefüggés van. Az oktatás specializációja miatt egy-egy könyvből 150-200 példány fogy az országban. Ellentmondásos, hogy amíg az ökológiai gazdálkodást az állam támogatja, addig az ökológiai könyvkiadást nem. Magyarországon a hazai gazdálkodást segítő komoly szakmai kiadványokra van szükség, nem pedig a Kínában óriási példányban sok nyelven kinyomtatott csak általános, alapfokú ismereteket adó, színes képeket tartalmazó kiadványok kellenek. Az előadó szerint hiányoznak a könyvpiacról az alapos szakmai ismeretekkel rendelkező szerzők. Jelenleg a könyvet 2 500 Ft ár alatt kiadni nem lehet. Megszűntek, bezártak az olyan szakkönyvboltok, ahol szakmailag felkészült eladók kínálták a könyveket. Jelenleg a Könyvistálló utánvétellel küldi a megrendelőknek a könyveket, amely egy-egy könyv árát 1000 Ft-tal növeli. A mezőgazdasági könyvárusítás mélypontja az volt, amikor bezárt az ország legnagyobb mezőgazdasági könyvesboltja a Kossuth Lajos térnél, az agrárminisztérium mellett.     

A könyvkiadás területén a hungarikum kiadások jelentkeztek. Új kihívás az internet elterjedése. A számos előnye mellett az interneten megismerhető információk között kétes, félrevezető, nem leellenőrzött is gyakran előfordult. Nem felkészült embernek nehéz elkülöníteni a hamisat a valóditól.

Dr. Medgyessy István a „Bioalma termesztési gyakorlata”ról szóló előadásában szólt az ökológiai gazdálkodás nehézségeiről, a támogatások hiányáról, a piac szabályozatlanságáról és a bioalma termesztés húsz éves tapasztalatairól.

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat, az Emlékülés fővédnökét 14.20 perckor az alapítvány kurátorai fogadták, majd köszöntötték az Emlékülés résztvevői előtt. Medgyessy István előadását végighallgatva, először a felvetett problémákra válaszolt, majd „A magyar vidék jövője az EU elnökség sikereinek tükrében” címmel tartott előadást. A hallgatóság első kézből kaphatott információkat a kormány agrárpolitikájáról, a Nemzeti Vidékstratégiáról, ezen belül is az ökológiai gazdálkodás támogatásáról. Dr. Fazekas Sándor beszélt a vidék megújulásáról, az önfenntartó mezőgazdasági modellekről, a helyi piacok fontosságáról. (Ez utóbbi kapcsán egy ellentmondásra kellett felhívni a figyelmet, hogy amíg a kormány fontosnak tartja a vidéki kisgazdaságok fejlesztését, a helyben megtermelt termékek piaci forgalmazását, addig éppen Piliscsabán a jelenlegi Fidesz-vezetésű önkormányzat szüntette meg a helyi piacot.)

A miniszter úr részletesen válaszolt a feltett kérdésekre, majd következett az emlékülések szokásos záróeseménye, a Sárközy Péter Emlékérem ünnepélyes átadása.

 

Az idei kitüntetett dr. Medgyessy István debreceni biogazdálkodó, aki 300 hektáron – ebből 8,2 hektáron almaültetvényen – gazdálkodik. A gazdálkodás mellett elismert oktatói, kutatói és szakírói tevékenységet is folytat. Biotermékeit számos nyugat-európai országban, de még japánban is ismerik.

Az emlékülések hagyományainak megfelelően a laudációt a tavalyi év kitüntetettje, Budaházi Antal olvasta el. A kitüntetést, az Emlékérmet az Alapítvány alapítója, Sárközy Péter professzor fia adta át, az Emléklapot Bodnár György, az Alapítvány kurátora, míg a pénzdíjat dr. Solti Gábor, az Alapítvány elnöke nyújtotta át.

A kitüntetés átadását követően dr. Medgyessy István megköszönte az elismeréseket.

A zárszó előtt dr. Solti Gábor felolvasta a Kárpát-medencei Bio-Charta szövegét, javasolva, hogy a résztvevők aláírásukkal erősítsék meg az abban foglaltakat. A Bio-Charta a Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködések programjához kapcsolódó nyilatkozattétel, hitvallás. A Bio-Chartát aláírók aláírásukkal, csatlakozásukkal megerősítést adtak azon szervezeteknek, akik másnap, szeptember 4-én aláírják a Kárpát-medencei Ökogzadálkodók Szövetségét.

 

Kárpát-medencei BioCharta

Preambulum

A földi élet jövője attól függ, hogy képesek vagyunk-e cselekedni. Sokan egyénileg is megtesznek minden tőlük telhetőt, ám valódi sikert csak akkor érhetünk el, ha gyökeres változások mennek végbe a társadalomban és a gazdaságban. Európa szíve, a Kárpát-medence olyan ökológiai értékekkel van megáldva, melyek megóvása az itt élő népek közös felelőssége. A Kárpát-medencében működő bio- és ökogazdálkodó szervezetek sokat tehetnek a régió környezetének jobbá tételéért, a fenntartható gazdálkodás sikeréért és az eljövendő nemzedékek jogainak biztosításáért.

 

Szándéknyilatkozat

Minden embernek joga, hogy megismerje a természetet, a társadalmat es önmagát, mindent, amit tudni lehet, s joga, hogy a világ részeként mindezt formálja. Az emberiség újabb és újabb nemzedékei nem nélkülözhetik az elődeik által felhalmozott tapasztalatot és tudást. Az éghajlatváltozás, a géntechnológia elterjedése a mezőgazdaságban vagy az éhezés egy-egy olyan környezeti, gazdasági és szociális kihívás az egész világra nézve, amely sürgős cselekvést követel. Magánszemélyként, munkaadóként vagy alkalmazottként, politikai szereplőként, fogyasztóként és szülőként mindannyian felelősek vagyunk a jelenkor megoldandó ökológiai problémáiért. A BioCharta aláírói vallják, hogy sokat tehetnek a fenntartható fejlődésért, hazánk GMO-mentes státuszának megőrzéséért és Magyarország versenyképességének növeléséért a mezőgazdaság, valamint a környezetvédelem területén. Közös fellépésük bizonyítékaként aláírják a BioChartát, amely összhangban áll az Európai Unió Környezetvédelmi Akcióprogramjának elveivel és prioritásaival, melyek az éghajlatváltozás megelőzése és ellensúlyozása, a természet védelme, a környezethez és az egészséghez kapcsolódó problémák kezelése, a természeti erőforrások megóvása és a hulladékkezelés.

 

A BioCharta célja

Az ember és természeti környezete, elsősorban tekintettel a Kárpát-medence régiójára, harmonikus kapcsolatának minden területen történő fejlesztése, és az ezzel foglalkozó személyek, szervezetek tevékenységének összehangolása, így különösen.

 1. A Kárpát-medence, mint földrajzi, földtani, vízrajzi, ökológiai és kulturális régióban élő emberek és természeti környezete harmonikus kapcsolatának minden területen történő fejlesztése;
 2. a Kárpát-medence országaiban tevékenykedő ökogazdálkodási, biokultúrális szervezeteinek összefogása, és e szervezetek közös érdekeinek megjelenítése, képviselete, védelme az egyes országok és az Európai Unió előtt;
 3. a Kárpát-medence GMO mentességének biztosítása.

Aláírók:

 1. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
 2. Dr. Solti Gábor, a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért elnöke
 3. Bodnár György, a Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület elnöke, a Sárközy Péter Alapítvány kurátora
 4. Papp Mária Magdolna, a Kelet-magyarországi Biokultúra Egyesület tagja
 5. Bödő Kálmán TERRA’S
 6. Tamás Enikő, az EU Agrárgazdasága volt főszerkesztője, bioszakíró
 7. Molnár Zsolt tiszteletes, a Kárpátaljai Biokultúra Egyesület elnöke
 8. Budaházi Antal biogazdálkodó, a Sárközy Emlékérem kitüntetettje
 9. Róla Miklós, a Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület elnöke
 10. Farkas Béláné, a Biokultúra Egyesület tagja
 11. Frühwald Ferenc, a Biokultúra Egyesület alapító elnöke
 12. dr. Horváth Sándorné
 13. Kész Ferenc
 14. Dr. Palik László
 15. Palik Klára
 16. Dr. T. Veress Éva, a Kolozsvári Bio Klub vezetője, Erdély
 17. Parádi Andor, a Budapesti Bio Klub vezetője, a Sárközy Emlékérem kitüntetettje
 18. Korgáné dr. Jánosik Zsuzsa, a Sárközy Emlékérem kitüntetettje
 19. Balogh Béla, a Közép-magyarországi Biokultúra Egyesület tagja
 20. dr. Havasi Csaba, a Csaba Kör Egyesület tagja
 21. Tejfalussy András
 22. Szabó Réka, Dorogi Környezetvédő Egyesület
 23. Lajos István, Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület
 24. Muntyán Istvánné, Dorogi Környezetvédő Egyesület
 25. Albert Emília, Bioterra
 26. Hubai Imre Csaba
 27. dr. T. Veress Éva, Kolozsvári Biokertész Klub
 28. Bokor Lajos, Kovászna megyei Biokultúra Egyesület
 29. dr. Medgyessy István biogazda

Az Emlékülés zárszavát dr. Solti Gábor tartotta, megköszönve a résztvevők jelenlétét, az előadóknak értékes előadásait, s nem utolsó sorban dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak, hogy elvállalta a rendezvény fővédnökségét, előadását, a kérdésekre adott válaszait. Varga Géza képviselő úrnak részvételét, támogatását.

A program végén dr. Fazekas Sándor miniszter úr még válaszolt a kérdésekre, találkozott az Emlékülés résztvevőivel. A vendégek ezt követően a piliscsabai Cserkészlovardába látogattak, ahol a miniszter urat és a Sárközy Péter Emlékülés résztvevőit Kiss Antal, a Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidő és Sport Egyesület elnöke és Bulla Hajnalka lovardavezető fogadták. A programról Bulla Hajnalka az alábbi beszámolót készítette.

„2011. szeptember 2-án a piliscsabai Cserkészlovardába (Iskola u. 20.) látogatott Fazekas Sándor agrárminiszter. A lovardában működő Póni Suli növendékei erre a különleges alkalomra bemutatóval készültek, melynek célja az iskolában eddig megszerzett lovas ismereteik, gyakorlati lovas tudásuk és sporttársaik, az iskola lovainak bemutatása volt. A műsort fajtaismertetővel nyitottuk meg, Mátyus Ágota növendék néhány mondatban bemutatta a shetlandi póni és a haflingi kisló fajtát. Ezt követte Kiss Kinga (Póni Suli növendéke) és Gyömbér (haflingi kislovunk), illetve Kiss Luca (haladó szakág növendéke)és Vendég (kisbéri sportlovunk) közös zenés kűrje. A "pónisok" mindeközben izgatottan készültek Hurrikán lovunkkal a lovastorna bemutatóra, melyet Radimeczky Róza produkciójával kezdtünk: Róza lépésben haladva felállt Hurrikán hátán és végigvonult az egész lovardában, mely feladat a ló hátán való egyensúlyozás magas fokának kifejlesztésére szolgál. Rövid közös lovastorna gyakorlatok bemutatását követte Kiss Luca magasugratása Vendég nevű lovával: Luca egy 110 cm-es, tömör akadály helyes megugratását mutatta be a vendégeknek. Radimeczky Géza Hurrikán nevű lovával ugyancsak ugratás feladatot mutatott be kiemelkedő színvonalon.

A bemutatóra Kiss Lucát Huszthy Ádám lovas oktató, a Póni Suli növendékeit Bulla Hajnalka, lovas edző készítette fel. A résztvevő növendékek: Mátyus Ágota, Mátyus Andor, Radimeczky Róza, Radimeczky Géza, Radimeczky Misi, Kiss Luca, Kiss Kinga.

A Cserkészlovarda a Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kultúrális, Szabadidős és Sport Egyesület bázisa az Iskola u. 20. alatt. A lovardában működő Póni Suli 5 lóval várja a lovagolni vágyó gyermekeket 4 éves kortól: Áfonya (shetlandi póni), Szeder (shetlandi póni), Gyömbér (haflingi kisló), Menta (haflingi kisló), Hurrikán (haflingi kisló). Célunk a lovaglás és a lovas tevékenységek népszerűsítése a gyermekek körében, ezáltal a lovas kultúra életben tartása és a magyar lovas élet színvonalának növelése.”

A bemutatót vacsora követte. A vacsorához Bodor László csongrádi bioborász gyümölcs- és törköly pálinkáját, illetve Zweigelt vörösborát szolgálták fel.

A miniszter úr 19 órakor távozott, egy újabb hivatali kötelezettségének eleget téve.

A vendégek még késő estig beszélgettek, felelevenítve a régi bios együttlétek hangulatát. A másnapi programon részt vevők a Iosephinumban és a Szent Vince Kollégiumban lettek elszállásolva.

A Sárközy Péter Tudományos Emlékülést anyagilag támogatták: Parádi Andor és felesége, Hubai Imre és családja, dr. Sárközy Péter az Alapítvány alapítója, Daróczi Istvánné biogazdálkodó, dr. Medgyessy István biogazdálkodó, Markovics András piliscsabai vállalkozó, dr. Farkas Elek és családja – a Pilisi Biokertész Klub tagjai, és dr. Gerhardt Ferenc.

Biobort és lépesmézet hoztak a csongrádi bioegyesület tagjai: Bodor László és Lakatos Jenő. Ugyancsak borral járult hozzá Kretz István piliscsabai vállalkozó és dr. Köhler Mihály tarcali borász, a Sárközy Emlékérem kitüntetettje.

A Colas Kft. talajjavító riolittufát küldött a kiállításra. Az Őstermelő kiadványaiból, Frühwald Ferenc az általa kiadott Bio Holmit adott a résztvevőknek.

Palik László és felesége Klára a Felvidékről hozott bioborokat, biopálinkákat és gyümölcs aszalványokat állított ki.

Bíró Szilveszter a Kollégium kiadványával kedveskedett a résztvevőknek.

Kiss Antal az Államelnök Úr nemzetstratégiai főtanácsadója, Piliscsaba korábbi elpolgármestere a Piliscsaba emlékkönyveket ajánlotta fel a résztvevőknek.

Dr. Köhler Mihály 10 db Rácz Lajos: Parasztsors a XX. században c. könyvét, míg a Sárközy Péter Alapítvány a Biogazda Füzetek 5 füzetét adta a külföldi és protokoll vendégeknek.

A rendezvény kiállításának központi részét a Pilisi Biokertész Klub tagjainak – dr. Solti Gábor, dr. Kerényi Mária, Németh György, Ayné Dalos Hilda, dr. Melkó Erika - saját termelésű zöldségeiből álló kiállítás jelentette.

A rendezvény önkéntesei a Csaba Kör Egyesület részéről Szeredi Ambrus Kálmán, Szabó Miklós, Salgó Nemes Károly egykori önkormányzati képviselők voltak.

Dr. Solti Gábor

 

Vissza » Emlékülések

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.