üzenetküldés

2009

9. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés

Kitüntetett: Lakatos Jenő

 

Lakatos Jenő

Lakatos Jenő, a 2009. év Sárközy-emlékérem kitüntettje, átveszi az emléklapot és -érmet

 

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokulturáért közhasznú alapítvány Csongrádon a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2009. szeptember 4-én tartotta VII. Tudományos Emlékülését. Köszönjük Bede Tamás polgármester úrnak, hogy falajánlásaként idén is méltó környezetben lehettek együtt Sárközy Péter tisztelői és a biomozgalom tagjai.

Az idei program mottója: „Biogazdálkodás és környezetvédelem Csongrádon és környékén – Emlékezés az alapítókra” volt.

A rendezvényt minden évben a névadó Sárközy Péter professzor – a magyar biomozgalom egyik megalapítója, a Buikultúra Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke – elhunyta (2000. szeptember 4.) évfordulóján – vagy ahhoz közeli napon – az ő emlékének szentelve tartjuk. A családtagokat Sárközy Péter gyermekei és unokái képviselték.

A rendezvény fővédnöke dr. Schmitt Pál, az Európai Parlament egyik alelnöke volt.

Délelőtt 10 órára összejöttek az emlékülésre érkezők az ország minden részéből, Erdélyből Kolozsvárról dr. T. Veress Éva és Albert Imre (feleségével), Bódis András, Marosvásárhelyről Boros Csaba. Az évfordulós emlékülésre meghívást kapott minden egykori és jelenlegi bio helyi csoportvezető, akik közül eljöttek: Daróczi Istvánné, Töviskes Katalin, Malya Carmen, Muntyán Istvánné. Azz Alapítvány által negyedik éve működtetett Pilisi Biokertész Klub tagjai közül Fejér Sándor és Pongó Zsuzsa jött el. Itt voltak a Sárközy Emlékérem kitüntetettjei közül: Parádi Andor, dr. T. Veress Éva. Dr. Köhler Mihály egészségi okok miatt nem tudta vállalni a hosszú utat és részvételt.

 

Dusek-induló

A program a Galli János Alapfokú Művészeti Iskola tanárai (Varga Márta, Antal Mónika) és növendéke (Rousseau-Piot Yentele) által előadott Dusek Indulójával kezdődött

Az alapítvány kuratóriumi elnöke – és egyben az Emlékülés levezető elnöke – megnyitó szavai után köszöntötte a résztvevőket Bede Tamás, Csongrád város polgármestere, Róla Miklós, a Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület elnöke, valamint Szabadkai Andrea, a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület képviselője.

A köszöntőket követően a Kossuth Lajos Általános Iskola színjátszó csoportja előadta „A dolgos hétköznapok – szüret” c. vidám műsorát. A színdarab anyagát gyűjtötte és a gyerekeket betanította Ferentzi Katalin drámapedagógus tanárnő.

Szabadkai Andrea előadásában ismertette a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület tevékenységét, eredményeit.

Makkai Gergely egyetemi tanár, a romániai parlament Környezetvédelmi Bizottságának volt tagja nagyon színvonalas előadást tartott Magyarország és Erdély (Románia) ökogazdálkodásának közös jellemzőiről.

Nagy Ferenc a Dr. Eke Károly Regionális Képző- és Átképző Központ Alapítvány kuratóriumának tagja jólesően emlékezett vissza iskolás éveire, amikor Lakatos Jenő volt az osztályfőnöke, aki megismertette az alapvető mezőgazdasági teendőkkel.

Megemlékezett dr. Eke Károlyról, valamint Piroska Rékáról, Csongrád híres szülöttéről. Előadásában az összefogás és az oktatás fontosságáról beszélt élhetőbb környezetünk fenntarthatósága érdekében.

Az ebédet egy nagyon hangulatos kerthelyiségben költöttük el.

 

Solti Gábor

A szünet után dr. Solti Gábor nagy érdeklődés közepette tartotta meg
„Termeljük meg saját bioélelmiszerünket" című előadását

Lakatos Jenő, a Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület titkára Csongrád és térségének biogazdálkodásáról tartott összefogott előadást.

A Sárközy Péter Tudományos Emlékülés ünnepélyes eseménye a Sárközy Péter emlékérem átadása. Ezt a díjat évente egy olyan személy kaphatja, aki a biokultúra, az ökológiai gazdálkodás és a bioéletmód terén kimagasló teljesítményt nyújtott; Sárközy Péter szellemiségéhez méltó módon oktatott, kutatott, gazdálkodott. Az odaítéléséről a korábbi kitüntetettek és a kuratórium tagjai döntenek. Az idei kitüntetett Lakatos Jenő, a Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület egykori elnöke, mostani titkára. Az egyesület programjának kialakításában, megírásában, megvalósításában és a szükséges támogatási források megszerzésében, a pályázatokban komoly feladatot vállalt. Személyiségével, tevékenységével példát mutatott és mutat. Rendszeresen gyakorlati tanácsokat adott és ad az érdeklődők részére. Mindig hangsúlyozta, hogy a biotermékeknek egyre nagyobb kereslete van a világpiacon és Magyarországon is növekszik ezen termékek iránt az érdeklődés. Több évtizedes tevékenysége alatt azokat az elveket képviselte, amelyeket a Biokultúra Egyesület is feladatának tekint: az ismeretterjesztést, az új ismeretek fontosságát, az eredmények elérésében segítők megbecsülését, tiszteletét.

 

Lakatos Jenő, Muntyán Istvánn és ifj. Sárközy Péter

Az emlékülések hagyományainak megfelelően a laudációt a tavalyi év kitüntetettje, Muntyán Istvánné olvasta fel. A kitüntetést, az Emlékérmet az alapítvány alapítója, ifj. dr. Sárközy Péter adta át. Az Emlékérmet és a kitüntetéssel járó díjat az alapítvány kurátoriumának elnöke, dr. Solti Gábor nyújtotta át. további jó egészséget és lelkes elkötelezettséget, munkájához sok örömet kívánva.

A csongrádi Lakatos Jenő kitüntetésének átadásán részt vett Gyovai Gáspár, a város alpolgármestere.

A programot borkóstolás zárta, ahol lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre. A bioborokat Bodor László csongrádi borász biztosította, akinek ez úton is köszönjük támogatását.

A kétnapos program második napján a résztvevők megismerkedhettek Csongrád és környékének épített és természeti értékeivel, hagyományaival, kultúrájával. Megcsodálhattuk a gyönyörű Kőrös torkolatot.

A kirándulás végeztével Róla Miklós Holt-Tisza menti tanyáján valódi tiszai halászlével vendégelte meg a résztvevőket.

A 2009. évi emlékülést – a tavalyihoz hasonlóan – nem támogatta egyetlen állami szerv (NCA, minisztériumok) sem, ökoszövetségek, szervezetek. Az, hogy idén is megrendezhettük, elsősorban ifj. dr. Sárközy Péter jelentős anyagi támogatása tette lehetővé. Mellette támogatást kaptunk az emlékülés megrendezésére a Hubai, Parádi és Budaházi házaspároktól, valamint a Primula M Bt-től.

 

Dr. Solti Gábor

 

Vissza » Emlékülések

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.