üzenetküldés

2008

8. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés

Kitüntetett: Muntyán Istvánné

Az 2008. év Sárközy-emlékérem kitüntettje, Muntyán Istvánné

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokulturáért közhasznú alapítvány Piliscsabán, a székhelyén 2008. szeptember 5-én tartotta VI. Tudományos Emlékülését – idén is – a Iosephinum Kollégium és Szakkollégium dísztermében. Köszönjük Bíró Szilveszternek, hogy falajánlásaként idén is méltó környezetben lehettek együtt Sárközy Péter tisztelői és a biomozgalom tagjai.

Az idei program mottója: „25 éves a magyar biomozgalom”. „A hazai biomozgalom 25 éve" c. dokumentum itt megnyitható/letölthető: 25evesbiomozgalom.pdf, illetve 25evesbiomozgalom.doc (word) formátumban.

A rendezvényt minden évben a névadó Sárközy Péter professzor – a magyar biomozgalom egyik megalapítója, a Biokultúra Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke – elhunyta (2000. szeptember 4.) évfordulóján – vagy ahhoz közeli napon – az ő emlékének szentelve tartjuk.

Az idén különleges aktualitását adta a megemlékezésnek, hogy negyedszázados az a biomozgalom, melynek egyik létrehozója, szellemi, tudományos vezetője volt és aki haláláig erkölcsi, etikai példamutatásával összetartotta és felvirágoztatta a Biokultúra Egyesületet.

A program hagyományosan, az alapító óbudai temetőben lévő sírhelyének megkoszorúzásával kezdődött. Ezen a családtagokon kívül az alapítvány kurátorai vesznek részt. A megemlékező szavakat Bodnár György mondta. A temetői megemlékezésen még részt vett özv. dr. Sárközy Péterné, Éva néni, de a konferencia fáradalmait igén már nem tudta vállalni. Innen mentünk Piliscsabára, ahol egy órára gyülekeztek az Emlékülés résztvevői. A családtagokat Sárközy Péter gyermekei és unokái képviselték.

Egy órára összejöttek az emlékülésre érkezők az ország minden részéből, Erdélyből Kolozsvárról dr. T. Veress Éva, Bódis András, Marosvásárhelyről Boros Csaba, Csíkszeredából Máté Emma. Az évfordulós emlékülésre meghívást kapott minden egykori és jelenlegi bio helyi csoportvezető, akik közül eljöttek: Bai Enikő, Papp Mária, Daróczi Istvánné, Töviskes Katalin, Malya Carmen, Muntyán Istvánné. Sokan vettek részt az Alapítvány által harmadik éve működtetett Pilisi Biokertész Klub tagjai közül is. Eljöttek az idén 25 éves Biokultúra Egyesület Budapesti Központi Klub vezetői és tagjai is. A környék kertbarátait az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesületének elnöke, Schummel Tamás és Dogossy Árpád képviselte. Itt voltak a Sárközy Emlékérem kitüntetettjei: Parádi Andor, dr. Szalay László, Korgáné dr. Jánosik Zsuzsa, dr. T. Veress Éva. Hubai Imre halaszthatatlan elfoglaltsága miatt kimentette magát. Dr. Köhler Mihály egészségi okok miatt nem tudta vállalni a hosszú utat és részvételt, de őt híres, riolittufán termelt tarcali biobora képviselte, melyet a résztvevők egészségére küldött.

Az alapítvány kuratóriumi elnöke megnyitó szavai után az előadások levezetője Tamás Enikő, az Európai Unió Agrárgazdasága főszerkesztője, dr. Sárközy Péter egykori munkatársa, vezetője volt. Tamás Enikőnek a kötődése a biokultúrához több mint másfél évtizedes. 1992-ben megjelent „Biokertészek Könyve” az első könyvek egyike volt, mely segített a biokertészkedőknek, biogazdáknak.

A nyitó előadás a negyed százados biomozgalom történetéről szólt. Jól esett az összefoglalásban feleleveníteni az indulást, a hőskort, a dinamikus fejlődést, emlékezni a lelkes tagságra, az önzetlenül dolgozó helyi csoportvezetőkre, az egységben tevékenykedő vezetőségre, az eredményekre.

A további előadások előtt Mocsáry Dezső tanár úr, a Szent Korona Szövetség piliscsabai szervezetének vezetője szervezésében a klotildligeti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium három tanulója egy csodálatos műsorral köszöntötte az emlékülés résztvevőit, akik szűnni nem akaró vastapssal köszönték meg az igényesen előadott műsort.

A program további részében az előadások a 25 éves biomozgalomra történő visszaemlékezésről szóltak.

Parádi Andor, aki a Biokultúra Budapesti Központi Klub vezetője – a Sárközy Péter Emlékérem első kitüntetettje emlékezett arra a negyedszázadra, ami alatt feleségével szervezte, vezette és vezeti azt a klubot, mely folyamatosságával képviseli a biomozgalom 25 évét, azt a szellemiséget, melyet alapításkor fogalmaztak meg, melyhez a klub azóta is hűséges. A Központi Klubban 1983 óta elhangzott több száz előadás nagyban hozzájárult a biogazdálkodás fejlődéséhez, a bioélelmiszer fejlesztés elterjedéséhez, a bioéletmód megismertetéséhez.

Frühwald Ferenc az egyik alapító, a Bioklub, majd a Biokultúra Egyesület első elnöke személyes emlékeit elevenítette fel a kezdetektől a fejlődés hőskorára és a magyar biomozgalom legnagyobb elismeréséig, amikor az IFOAM, a biogazdálkodók világszervezete 1990-ben Magyarországon rendezte 8. konfeenciáját a Frühwald Ferenc által vezetett Biokultúra Egyesület szervezésében.

A Sárközy Péter Emlékülések hagyománya, hogy az éves tematikához kapcsolódó szakelőadók mellett olyan neves elismert személyiséget is felkérünk, aki szélesebb kitekintésben az agrár-környezetvédelem politika szintjén értelmezi az ökogazdálkodás aktuális helyzetét. 2006-ban, amikor az emlékülés témája a „Civil szervezetek az ökogazdálkodásért” volt, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Kárpát-medence Zöld Fórum elnöke, 2007-ben a „Biomozgalom – az ökogazdálkodás helyzeté”-t tekintettük át prof. Dr. Ángyán József országgyűlési képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság tagja, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Környezetgazdálkodási Intézetének igazgatója, míg idén dr. Illés Zoltán a neves környezetvédelmi szakember, a Parlament Környezetvédelmi Bizottságának volt elnöke volt az előadó.

Dr. Illés Zoltán lendületes, magával ragadó, meggyőző előadást tartott a bioszervezetek szerepéről a környezetvédelmi mozgalomban.

A szünet után az erdélyi vendégek foglalták össze a határon túli legnagyobb biomozgalom helyzetét.

Boros Csaba 1993. április 15-én 6 fővel indította el a marosvásárhelyi biokertész csoporot, mely később Biokertész Csoport néven egyesületté szerveződött. A csoportnak, mely egy időben a Biokultúra Egyesület helyi csoportjaként is működött, jelentős érdeme, hogy Maros megye jelenleg a romániai ökogazdálkodás élenjáró régiója. Boros Csaba lelkiismeretesen készült a felkérésnek eleget tenni és egy igen részletes – tíz oldalas – összefoglalást készített 22 általuk végzett 15 év történéseiről, eredményeiről.

Bódis András, a Bioterra vezetőségi tagja, a Bioterra folyóirat főszerkesztője, Románia legnagyobb ökoszervezete vezetőségének üdvözletét tolmácsolta. A Sárközy Péter Alapítványnak és a Bioterrrának nyolc évre visszanyúló, hagyományosan jó kapcsolata van. Ez közös programok, pályázatok, kiadványok, tanfolyamok, tanulmányutak rendezésében nyilvánul meg.

Prof. Dr. T. Veress Éva a Kolozsvári Biokultúra Csoport életéről számolt be. Az 1990-ben létrehozott csoport megalakításában segítségére volt édesapja, Veres István professzor, akit tavaly, 98 éves korában vesztettünk el. Előadását a biokertjéről készített képekkel színesítette.

A Sárközy Péter Tudományos Emlékülés ünnepélyes eseménye a Sárközy Péter emlékérem átadása. Ezt a díjat évente egy olyan személy kaphatja, aki a biokultúra, az ökológiai gazdálkodás és a bioéletmód terén kimagasló teljesítményt nyújtott; Sárközy Péter szellemiségéhez méltó módon oktatott, kutatott, gazdálkodott. Az odaítéléséről a korábbi kitüntetettek és a kuratórium tagjai döntenek.

Az idei kitüntetett Muntyán Istvánné, az egykori Biokultúra Egyesület egykori dorogi helyi csoportvezetője, aki 22 éve vesz részt a biomozgalomban. 1991-ben alapította meg a Biokultúra Egyesület dorogi csoportját, melyet azóta is vezet.

Hétvégeken kertjében biopiacot működtetett, folyamatosan képezte magát. 1997-ben elvégezte a Piliscsabán rendezett biogazda tanfolyamot, 2000-ben a Kertészeti Egyetemen komposztmesteri oktatói képzést szerzett. Tudását átadta és azóta is átadja. Iskolákban, óvodákban tart komposztálási tanfolyamokat, gyógynövény-, zöldségtermesztési ismereteket oktat.

Dorog város honlapján havonta új bio rovattal jelentkezik. A szeretet jeleként kapta a "biomama" nevet. Generációk nőnek fel, akiknek Muntyán Istvánné adott környezetvédelmi gondolkodást, szemléletet. Fiatalos lendülete, tudásszomja mindenkit magával ragad és megfertőz.

Az emlékülések hagyományainak megfelelően a laudációt a tavalyi év kitüntetettje, prof. dr. T. Veress Éva olvasta fel.

 

Balról jobbra: Bodnár György, T. Veress Éva, Muntyán Istvánné, Solti Gábor,
hátul: ifj. Sárközy Péter

 

A kitüntetést, az Emlékérmet az alapítvány alapítója, ifj. dr. Sárközy Péter adta át. Az Emlékérmet és a kitüntetéssel járó díjat az alapítvány kurátora, Bodnár György nyújtotta át. Az alapítvány elnöke virágcsokorral gratulált Muntyán Istvánnénak, további jó egészséget és lelkes elkötelezettséget, munkájához sok örömet kívánva. A kitüntetettnek a résztvevők mellett a család tagjai, gyermekei, unokái is gratuláltak.

 

Szalay László (2003) és T. Veress Éva (2007) Sárközy-emlékérem kitüntetettek

 

A programot biobüfé zárta, ahol lehetőség nyílt a bioélelmiszerekből készített szendvicsek, sütemények fogyasztása közben kötetlen beszélgetésre. A bioborokat a kesztölci Bencekúti borászat, Köhler Mihály és Piliscsabáról Plestyák Károly biztosította. A biokenyeret és pogácsákat idén is Ollé Sándor szállította, akinek ez úton is köszönjük támogatását.

A 2008. évi emlékülést – a tavalyihoz hasonlóan – nem támogatta egyetlen állami szerv (NCA, minisztériumok) sem, ökoszövetségek, szervezetek. Az, hogy idén is megrendezhettük, elsősorban ifj. dr. Sárközy Péter jelentős anyagi támogatása tette lehetővé. Mellette támogatást kaptunk az emlékülés megrendezésére a Hipp Kft-től, Bódi Csabától, a Parádi és Budaházi házaspároktól.

A VI. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés előadásai és a kitüntetett laudációja az alapítvány honlapján (www. sarkozybio.hu) megtekinthető.

Dr. Solti Gábor

 

Vissza » Emlékülések

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.