üzenetküldés

2002

2. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés

Kitüntetett: Dr. Sebők M. Péter

 

Sárközy Péter professzor halálának 2. évfordulóján, szeptember 4-én ünnepélyes emléknap keretében az egykori munkahelyén, a Szent István Egyetem (korábban: Kertészeti Egyetem) Kertészet-tudományi Karán, a SZIE-BTT Elnöki Tanácstermében került átadásra. Az emlékérmet, az oklevelet és vele járó 50 000 Ft pénzjutalmat dr. Sebők M. Péter professzor, a mezőgazdasági tudományok doktora, a kolozsvári egyetem egykori tanára kapta.

Az ünnepélyes keretek között megrendezett Sárközy Emléknap végén dr. Ángyán József és dr. Radics László ökológus professzorok, Frühwald Ferenc, az IFOAM közép-kelet európai koordinátora, Parádi Andor, a Sárközy Emlékérem tulajdonosa, egyesületi vezetőségi tag, valamint az Alapítvány kuratóriumának részvételével az Alapítvány stratégiájáról történt tanácskozás. Az alapítvány kurátorai elhatározták, hogy 2003. évtől Sárközy Péter Tudományos Emlékülés keretében adják át az Emlékérmet.

Dr. Sebők M. Péter munkássága. Az erdélyi magyar mezőgazdasági tudomány jeles képviselője 1945-ben a Kolozsvári Egyetemen nyert agrármérnöki oklevelet. Ezután több termelő egységben, így a Szilágyhadad-i bárói birtokon, a kolozsvári Csillaghegy-i státusgazdaságban, az apahidai farmon, a Colentina Stefanest-i tangazdaságban mélyítette el ismereteit. 1949. február 12-én kinevezték a Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola magyar szekciójára tanársegédnek, dr. Szövérdi Ferenc mellé. 1986 szeptemberéig, nyugdíjazásáig oktatási tevékenységet folytatott a következő szakokon: agrotechnika és kísérleti módszertan; szántóföldi növénytermesztés; földméréstan; mezőgazdasági gyakorlat; mezőgazdasági építészet; talajtan és agrokémia; általános földművelés és részletes szántóföldi növénytermesztés; vadgazdaság, takarmánytermesztés és gyepgazdálkodás.

Az oktatási munka mellett termelésirányítási feladatokat végzett különböző téeszekben, illetve állami gazdaságokban. Ez alatt az idő alatt az egyetem szaktanácsadási irodájának titkári feladatát látta el. A tudományos kutatás fő területe a szántóföldi növénytermesztési technológia volt, különös tekintettel annak környezetkímélő végrehajtására. Ezeken az alapokon egyre inkább a fenntartható, ökológiai gazdálkodás elkötelezett hívévé válik. Számos szakcikkel járul hozzá az erdélyi ökogazdálkodás tudományos megalapozásához.

A mezőgazdasági tudományok doktora címet 1974-ben kapta meg, tíz évi kutatás alapján összeállított 400 oldalas dolgozata alapján. Tudományos tevékenysége alapján különböző hazai és külföldi folyóiratokban 44 dolgozata jelent meg, mindegyik több éves szántóföldi és laboratóriumi kutatás alapján. Folyóiratokban, napi és havilapokban 170 tudományterjesztő és termelésirányító szakcikket közölt, ilyen jellegű munkát végzett a rádióban. Társszerzője három egyetemi kurzusnak, kilenc egyetemi útmutatónak, 11 szakkönyv szerzője, illetve társszerzője. Szerkesztőbizottsági tagja volt az Erdélyi Gazdának és a Bioterrának. Konzultáns és előadó volt a LAM alapítvány keretében, az osztrák kezdeményezésre működő „Magvető” oktatási szervezetben is. A gyergyószentmiklósi központú Gépköri Szövetség tiszteletbeli elnöke. 1990 óta foglalkozott az ökológiai mezőgazdálkodással és a Bioterra Egyesület szakmai tanácsadója lett. Tanulmányozta a magyar, osztrák és bajor biogazdálkodás és gépköri szervezés kérdéseit, az itt szerzett tapasztalatait nagy haszonnal értékesítette a hazai körülmények között.

 

Vissza » Emlékülések

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.