üzenetküldés

Sárközy Péter Emlékérem

Nehéz időkben kell égő fáklyát, keresztet felmutatni, mutatni vele a helyes irányt, a kitűzött célt. Ilyen fáklya volt Sárközy Péter professzor (Péter bácsi), a Biokultúra Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke. Olyan kimagasló tudással, a haza, a nemzet iránt és a biokultúra iránt elkötelezett hittel volt a magyar biomozgalom vezetője, mely mindenkiben elismerést és nagy tiszteletet váltott ki. Embersége, humanizmusa, szigorú erkölcsisége volt az az erő, mely mozgalmunkat kiemelte a hasonló zöld szervezetek közül. A szeretetet, az összefogást hirdette és úgy is élt. Bölcs véleménye, nyugodt, higgadt állásfoglalása útmutatás volt.

Távoztával óriási űr keletkezett. Ezt betölteni nem lehetett, de hiányát csökkenteni kívántuk, amikor szellemiségének megőrzésére emlékérmet hoztunk létre, amelyet olyan kimagasló személyek kaphatják, akik Sárközy Péternek a szellemiségéhez méltóan, alkotó módon járulnak hozzá a biokultúra értékeinek megteremtéséhez, megőrzéséhez és népszerűsítéséhez.

Az Alapítvány Czindner Antal Munkácsy-díjas szobrászművésszel elkészíttette az emlékérmet,
hogy megfelelő rangot adjunk az eseménynek, a Sárközy Péter Emlékérem átadásának.

Az alapítvány névadójára emlékezve, emlékének tisztelegve halálának évfordulóján megkoszorúzzuk az Óbudai temetőben lévő sírját. Ezt követően Tudományos Emlékülésen emlékezünk meg munkássá-gáról. A tudományos emléküléseken az ökogazdálkodás, a biokultúra, a bioéletmód egy-egy aktuális témáját dolgozzuk fel. Az emlékülések dr. Sárközy Péter korábbi munkahelyein, a volt Kertészeti Egyetemen, illetve az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban ünnepélyes körülmények között kerülnek megrendezésre, melyeken részt vesznek a család tagjai is. Az emlékülés kiemelkedő eseménye a Sárközy Emlékérem átadása.

A Sárközy Péter Emlékérmet az alapítvány kurátoraiból és a korábbi kitüntetettekből álló bizottság olyan személyeknek ítéli oda – évente egy személynek –, akik dr. Sárközy Péter szellemiségéhez méltó erkölcsi magatartással, feddhetetlen jellemmel rendelkeznek, kimagasló tevékenységet végeznek a biokultúra mozgalomért és az oktatás, kutatás, nevelés terén kiemelkedő eredményeket értek el.

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.