üzenetküldés

Beszámoló A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért Pilisi Biokertész Klub 2016. évi pünkösdi útjáról

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért Pilisi Biokertész Klub 2016. május 12-17-én tartotta – a már szokásos éves – szakmai tanulmányútját. Idén is Erdélybe vitt az utunk, összekötve a Csíksomlyói Búcsúval, zarándoklattal.

2016. május 12-én Piliscsabáról reggel 6 órakor indult útra a Pitá Tours mikrobuszával a nyolcfős csapat (Tankó László és felesége, Éva; dr. Ravasz Gábor és felesége, Antónia; Hársvölgyi Ferenc és felesége, Kamarás Zita; dr. Solti Gábor és párja, Tóth Erzsébet). A zarándoklathoz kapcsolódó különösen nagy autós forgalom miatt csak este 8 órára értünk Marosvásárhelyre, ahol a jelentős késés miatt már csak a közös vacsorára jutott idő a Koronka Panzióban. Az első napi szállásunk a Sapientia Egyetem kollégiumában volt, háromágyas szobákban, két személyenként elhelyezve.

Reggeli a Koronka Panzióban

13-án a Koronka Panzióban elfogyasztott reggeli után pótoltuk az előző napi késés miatt elmaradt marosvásárhelyi programot. A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezete (RMGE Maros) székházában a szervezet elnöke, Csomós Attila, és munkatársai, Szász Zoltán mérnök és az irodavezető fogadta a társaságot. Bemutatták az irodaházat, majd egy precízen elkészített prezentációval ismertették a szervezet tevékenységét. A bemutató végén kölcsönösen ajándékokat adtak át egymásnak a vendégek és a vendéglátók. Dr. Bocz István állatorvos – a Holtmarosi Transsylvania Agrártermelők Szövetségének elnöke –, aki szintén a fogadóbizottság tagja volt, a Vásárhelyi Hírlap aznapi számával kedveskedett, melyben B. Z. tollából (Bakó Zoltán) jelent meg egy cikk „Piliscsabai biotermelők Maros megyében” címmel, beszámolva a tanulmányutunkról. Ezt követően a doktor úr idegenvezetésével megnéztük Marosvásárhely főterét, majd a Kultúrpalota tükörtermét és képgalériáját, valamint rövid időre belehallgattunk a vasárnapi Vásárhelyi Napokon koncertező zenekarok próbáiba is.

Az RMGE Maros székházában

Csoportkép az RMGE Maros székháza előtt

Marosvásárhelyről a Szováta – Székelyudvarhely – Csíkszereda útvonalon jutottunk el a Csíksomlyói Búcsú helyszínére. Az esős, rossz idő és az útvonalon történt két karambol is nehezítette az utat. Az esők közötti szünetet kihasználva, megnéztük Szovátát, ahol a múlt század első évtizedeinek hangulatára emlékeztető villák között mentünk fel a Medve-tóhoz. Korondon – a magyar turisták szokásainak megfelelően – megálltunk, végigjártuk az üzletsort, megcsodáltuk a korondi fazekasság remekműveit.

Hangulatkép Szovátáról, a Medve-tó mellől

Sétány a Medve-tó körül

Látkép a Medve-tónál

Strand a Medve-tónál

Csoportkép a Medve-tónál

Továbbhaladva leróttuk kegyeletünket Tamási Áron síremlékénél Farkaslakán. Örömmel láttuk, hogy az emlékhely közelében egy csodálatos Trianon-emlékművet emeltek. Innen már Székelyudvarhely érintésével Csíkszeredára mentünk, ahol a város határában dr. Máthé Emma, a Székelyföldi Bio Egyesület elnöke fogadott bennünket, és szállásunkra kísért. A szállásadónk a Hargita Megyei Élelmiszerbiztonsági Hivatal egyik vezetője, Orbán Szabolcs István és családja volt. A finom vacsora elfogyasztása után kellemes beszélgetéssel fejeződött be a napi program.

Tamási Áron emlékhelye Farkaslakán

Tamási Áron sírhelye Farkaslakán

Trianon-emlékmű Farkaslakán

14-én reggel, bár a szállásunk a Somlyó-hegyhez közel volt, mégis korán elindultunk, hogy minél többet láthassunk a búcsú programjai közül. Először a kegytemplomban – kétórás sorban állás után – jutottunk be Babba Mária szobrához, áldást kérve zarándoklatunkra. Innen felgyalogolva a „nyereghez”, jóleső érzéssel vettünk részt mintegy félmillió magyar zarándokkal együtt az ünnepi szentmisén. A mise végén megnéztük a Salvator kápolnát, majd – már kellően elfáradva – visszatértünk a szállásunkra.

Piliscsabai zarándokok Csíksomlyón

A zarándokok sorban állása a kegytemplomnál

Babba Mária szobra a kegytemplomban

Zarándoklat a Somlyó-hegyre

A piliscsabai biokertészek a csíksomlyói búcsúmisén

Csíksomlyói búcsú, 2016

A búcsút nyert zarándokok többsége Csíkszereda irányában indult lefelé a Somlyó-hegyről

Voltak, akik a kisbabájukkal együtt zarándokoltak

A délután találkoztunk Orbán Zsolttal, a vendéglátó család egyik gyermekével, aki a Székelyföldi Bio Egyesület egyik titkára. A fiatalember tavaly részt vett a Sárközy Péter Tudományos Emlékülésen, Lakiteleken, majd a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ) ezt követő közgyűlésén.

15-én a program szerint déli irányba mentünk, elkerülve a zarándokok hazafelé tartó, szokásos északi útvonalát Gyergyóba, az ezeréves határhoz. A mi utunk délre, először a Szent Anna-tóhoz és a Mohos-láphoz vezetett.

Úton a Mohos-láp felé

Nyílt víztükör a Mohos-lápnál

A Mohos-láp növényzete

Panoráma a Mohos-lápon

A Mohos-lápot szakszerű és jó hangulatú idegenvezetéssel tekintettük meg

Visszafelé a Szent Anna-tóhoz

A Szent Anna-tónál

Innen Bálványosra mentünk, ahol a Grand Hoteltól induló turistaúton kb. fél órás kemény úton értük el a Torjai büdösbarlangot. A következő megálló Kézdiszentléleken, az ezeréves perkői kápolnánál volt, majd megcsodáltuk Piliscsaba testvértelepülésének, Kézdiszárazpataknak csodálatos, hatalmas székelykapuját, amelyen keresztül lehet a kis magyar településre bejutni. (Az 1992-es népszámlálás szerint a 687 lakosból 686 magyar.) A Nyerges-tetőn megcsodáltuk a hős székelyek tiszteletére állított kopjafákat. (Sajnos a piliscsabai kopjafát most sem sikerült megtalálni.)

A Torjai büdösbarlang bejáratánál

Székely zászló a Perkő-hegyen

A perkői kápolna

Nyerges-tető

Feljárat a kopjafákhoz

A hős székelyek tiszteletére állított kopjafáknál

Este Máthé György és dr. Máthé Emma láttak vendégül bennünket, a Csíkszereda-Szécsenyben fekvő hétvégi házukban. A rendkívül bőséges és szívélyes vendéglátás után megnéztük csodálatos kertjüket, melyet – lévén mindketten agrármérnökök – rendkívül nagy szakértelemmel és hozzáértéssel művelnek.

Máthé György és dr. Máthé Emma kertjében (Csíkszereda-Szécseny)

Kilátás a kertből a csíksomlyói hegyre

Hargitai fenyőóriások

16-án reggel bőséges, a székely ízeket felvonultató reggeli után elköszöntünk házigazdáinktól, és már hazafelé indultunk. Bálványosfürdőn a Lobogó Panzió melletti borvízforrásnál megtöltöttük flakonjainkat.

Székelyudvarhelyen körbejártuk a főteret és megnéztük a szoborparkot, újra elismeréssel adózva annak a székely furfangnak, hogy amikor Wass Albertnek a román hatóságok nem engedtek szobrot állítani, akkor a szobrász megmintázta Wass Albert élethű mellszobrát, aláírva: „A székely vándor”.

Csaba királyfi szobra Székelyudvarhelyen, a szoborparkban

Szent László király szobra

Milleniumi emlékműOrbán Balázs szobraMelocco Miklós Krisztus-szobra

Parajdon lementünk a sóbányába, majd innen Marosvásárhelyt kikerülve Kalotaszentkirály-Zentelkére mentünk a szállásunkra. A szállásunk a Bálint Panzióban, Bálint János, felesége, Erzsébet és fiúk, András vendégszerető házában volt, akik a csoport nagy részének már ismerősek voltak, hiszen a Pilisi Biokertész Klub tavalyi erdélyi útján is náluk szálltunk meg. Volt, aki újra örömmel elfoglalhatta azt a szobát, melynek berendezése a nagyszülei egykori szobájára emlékeztette őket és így ebben a szobában már visszatérő vendégek voltak.

A parajdi sóbányában

17-én a bőséges reggeli szokásos része volt a bivalytej. Ezután Piliscsaba felé vettük az útirányt. Egy rövid időre megálltunk a Király-hágónál, búcsút véve az erdélyi hegyektől. Az ebédet már Magyarországon, a karcagi Nimród biohotelben fogyasztottuk el, ahol stílusosan bioélelmiszerekből készült ételeket fogyasztottunk.

Csoportkép a Bálint Panzió előtt a házigazdával, Kalotaszentkirály-Zentelkén

Kilátás a Király-hágóról

Összesen 1755 kilométert megtéve este hétre értünk haza, fáradtan, de nagyon sok élménnyel gazdagodva, és a zarándoklaton lelkileg feltöltődve.

Dr. Solti Gábor

 

Pilisi Biokertész Klub

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.