üzenetküldés

Pilisi Biokertész Klub

 

 


A klub bemutatása

A klub létrehozásának ötlete 2005 őszén merült fel az alapítvány vezetőjében, melyet több tény is motivált. Az 1990-es évek végén, 2000. évnek elején Piliscsabán jól működő helyi csoport működött Mocsáryné Szeder Erika, illetve Bai Enikő vezetésével. 1998-ban sor került a Biokultúra Egyesület helyi csoportjai vezetőinek jól sikerült, kitűnően megszervezett találkozójára. A Biokultúra Egyesület megszüntetésével a csoport is megszűnt.

A klub létrehozásában követendő példaként szerepelt a hazai biomozgalmat elindító, majd a Biokultúrát megalapító budapesti Bioklub, melyet az alapítás óta immár 23. éve vezet lankadatlan hittel, elkötelezettséggel, fáradtságot nem kímélve a Parádi házaspár. Az ő közösségteremtő munkájuk volt a példa, hogy próbáljuk meg ezt Piliscsabán is. A Biokultúra Egyesület 2004-ben megszűnt. Jogutódja, a Biokultúra Egyesületek Szövetsége rövid regnálás után nevet változtatva 2006-ban már Magyar Biokultúra Szövetség néven működik tovább, 2001 óta azonos vezetővel.

Szervezetek változnak, a mozgalomban egy a biztos pont: a Parádi házaspár által vezetett, összefogott Bioklub.

Motiválta a Pilisi Biokertész Klub létrehozását, hogy a településen élők részéről komoly érdeklődés jelentkezett az egészséges életmód iránt.

Az utolsó lökést az adta, hogy a térség kilenc önkormányzata, civil szervezetei, vállalkozói 2006 nyarán beadták az „Élő Pilisi tér” c. LEADER pályázatot. Az ebben megfogalmazott célok az alábbiak:

Átfogó célok:
 • A térség fenntartható fejlődési pályájának megteremtése, a komplex és hosszú távú térségi versenyképesség megalapozása.
 • A térség ökológiai értékeinek megőrzése, a szakrális értékek egyidejű feltárása és hozzáférhető-ségének biztosítása mellett.
Konkrét célok:
 • Bio-termelési kultúra térségi elterjesztése, a hozzáadott értéknövelő elemek (feldolgozás, piac) kialakításának megalapozása, a helyi fogyasztási szokások ilyen irányú fejlődésének támogatása.
 • A környezettudatos szemléletet erősítő térségi figyelő, tájékoztató és referenciahálózat, illetve tanácsadó szolgálat kialakítása.
A program tartalma:
 • Biotermék termelés, egyszerű feldolgozás és helyi, térségi értékesítés beindítása, erre vonatkozó referenciahelyek, tanácsadás és intézményi infrastruktúra kialakítása.
 • Környezettudatosságot szolgáló egyszerű megújuló energia és hulladékhasznosítási modellek és tanácsadó szolgálat helyi és térségi kialakítása.
 • A térség ökoturisztikai lehetőségeinek feltárása, fejlesztése és hasznosítása.
A tíz pontba foglalt Intézkedések közül hat ökológiai:
 • Bio-gyógynövények termelésére, egyszerű feldolgozására (szárítmány) kettő referencia biokert és egy kis kapacitású bemutató szárító, manipuláló kialakítása. Biotermelési tanácsadó tevékenység beindítása (szakanyag, helyszíni információs napok stb.).
 • Térségi bio-gyümölcs (telepített, szórvány és erdei) gyűjtő és aszaló rendszer kidolgozása. Két helyszíni kis kapacitású, megújuló energiára épülő referencia aszaló bázis kialakítása. Tanácsadói tevékenység beindítása (szakanyagok, képzés, információs napok stb.).
 • Térségi biotermék-piacok kiépítése. Három helyszíni valós és egy térségi elektronikus piactér megteremtése és működtetésük beindítása az Iosephinum területén.
 • A megújuló energiaforrások és más korszerű energetikai és épületgépészeti költségmeg-takarítási módok háztartási és települési szintű hasznosításának elősegítése érdekében térségi információs és tanácsadói szolgálat kialakítása. Két referencia napkollektor bemutató, egy referencia hőszivattyú és egy kis kapacitású bemutató szélkerék felállítása az Életminőség Egyetem területén.
 • Két településen – helyi koordinációval működő – komposztálási rendszer kialakítása, a szükséges tanácsadói tevékenység beindítása.
 • A térség ökoturisztikai lehetőségeinek feltárása, a fejlesztési koncepció kialakítása, a lehetséges megoldások térségi bemutatása. Az ökoturisztikát szolgáló települési és térségi fejlesztési projektek összhangjának megteremtése, a térségi fejlesztési szálak összekötése.

A kilenc önkormányzat és számos civil szervezet által ilyen hangsúllyal megfogalmazott ökológiai igény egyben irányt is ad az alapítvány tevékenységének. Hiszen a fentiek alapján számíthatunk az önkormányzatok támogatására, a többi civil szervezet együttműködésére.

Alapítványunk kiemelt programként kezeli a Pilis térségben a biogazdálkodás fejlesztését, az egészséges életmód megismertetését, elterjesztését, a környezetkímélő kertészkedés meghonosítását.

A LEADER programban megfogalmazottak megerősítettek abban, hogy igaz, a pályázatot elutasították, de annak egyes elemeit meg lehet és meg kell valósítani.

A fentiek alapján az alapítványunk 2006. január 5-én elindította a Pilisi Biokertész Klubot. A programot a résztvevők igényei alapján állítottuk össze. Egy harminc témából álló javaslatot az első programon résztvevők az alábbiak szerint rangsoroltak, illetve egészítettek ki:

 • Medvehagyma túra (medvehagyma gyűjtése);
 • Kertészkedés mérgek nélkül;
 • Gyógynövénytúra (gyógynövények, fűszernövények gyűjtése);
 • Ökológiai növényvédelem (Földi Mihály kertészmérnök, ökogazdálkodási ellenőr);
 • "Mindennapi mérgeink. Egye magát egészségesre!" (Benda Judit gyógyszerész);
 • Együttélés kertünk „kellemetlen?” lakóival (vakondok, pajorok, burgonyabogarak stb.);
 • Szelíd növényvédőszerek használata;
 • Gerzson kúra (Dr. Nagy Melánia);
 • Az alginit, a Kárpát-medence kincse az ökogazdálkodásban és a gyógyászatban (Dr. Solti Gábor);
 • Látogatás biogazdaságban, biotermék feldolgozó üzemben;
 • Komposztálás, ásványi anyagok a talaj tápanyag-utánpótlásában. (Dér Sándor agrármérnök, Hungária Öko Garancia ellenőrző szervezet vezetője, Dr. Solti Gábor geológus);
 • Biopraktikák a házban és a ház körül (Dr. Korgáné Jánosik Zsuzsa);
 • Gabonafélék (tönköly, amaránt, köles stb.) a teljes értékű táplálkozásban (Cserjés Panka mesterszakács)
 • Alternatív energiák (napenergia, szél, geotermikus energia, energiaerdő – Horváth János)
 • Zöldségek termesztése vegyszer nélkül (Rózsa Péter ökogazdálkodó);
 • Méhek, mérgek, mézek. Valóság és hiedelmek a mézről (Dr. Szalay László Bioméhész Egyesület tiszteletbeli elnöke);
 • Ökogazdálkodás, bioéletmód. Hogyan lehet valaki ökogazdálkodó? Hogyan ismerhetjük meg a bioélelmiszereket? (Dr. Solti Gábor);
 • Ételeinkben lévő mérgek, következmények, egészséges táplálkozási modell. Táplálékpiramis;
 • A rugós ásó;
 • Kiskertek jelentősége az egészséges táplálkozásban (Parádi Andor);
 • Termények betakarítása, tárolása, befőzése, tartósítása;
 • Biocsírák, csíráztatott magok, csíratermékek, búzafű (Németh Attiláné biocsíra termelő és forgalmazó);
 • Környezetkímélő szennyvíztisztítás;
 • Homeopátiás állatgyógyászat Tavaszi teendők a kiskertekben;
 • Génmódosítás veszélyei (Móra Veronika, Ökotárs Alapítvány);
 • Ehető gyomnövények;
 • Bioélelmiszert kismamáknak, csecsemőknek (Dér Zsuzsanna);
 • Waldorf és a biokultúra közös szellemisége;
 • Talajvizsgálat, talajvédelem, mulcsozás, vetésforgó.
További témajavaslatok:
 • A purhabtól a hungarocellig;
 • A modern építészeti anyagok hatása az emberi szervezetre;
 • Emberbarát és környezetbarát kozmetikumok és tisztítószerek (Paulo Tünde és az Ökoszolgálat bolt vezetői);
 • Növénytársítások
 • Kerti gépek használata, karbantartása, javítása.

A felmérés alapján nagy érdeklődés nyilvánult meg az élelmiszerbotrányok, a mindennapi ételeinkben lévő mérgek, ezek következményei, az egészséges táplálkozási modell iránt (Benda Judit gyógyszerész, Cserjés Panka, Pálvölgyi István mesterszakácsok).

Nagy az érdeklődés a kertek ökológiai növényvédelme, a szelíd növényvédőszerek és ezek használata, a talajok tápanyag-utánpótlása és a komposztálás, valamint a tavaszi kerti teendők iránt.

A legnagyobb igény a medvehagyma túra és a gyógynövénytúra, gyógy- és fűszernövények gyűjtése iránt mutatkozott.

Az előadók a téma legnevesebb szakemberei. Külön örülünk, hogy ők egyben Piliscsaba polgárai, illetve a szomszédos falvakban, ill. Budapesten élők. Így ők később is elérhetők.

A klub programjainak megvalósításában segítségünkre vannak az egykori Biokultúra Egyesület helyi csoportjának vezetői (Mocsáryné Szeder Erika, Bai Enikő), a budapesti Bioklub vezetői (Parádi házaspár), a Bioméhész Egyesület elnöke, Czédulás István, a Biobolt vezetője, Fábián Attiláné (Judit), és Szívós László tanár úr, aki már 1999-ben elvégezte a Piliscsabán tartott Biogazda tanfolyamot, melynek végén sikeres vizsgát tett a tanfolyam anyagából. (Ezt a Biokultúra Egyesület által kiállított 218. számú „Minősített Biotermelő” oklevél is igazolja.)

Ez úton is köszönjük a falu önkormányzatának, Dienes Jenőnek a Faluház vezetőjének, Schönek Jánosné könyvtárvezetőnek, hogy felkarolták a kezdeményezést és helyet biztosítottak a klubnak.

Köszönjük, hogy Piliscsaba Nagyközség lapja, a Piliscsabai Polgár főszerkesztője, Császár Claudia önálló rovatot adott. Ebben az aktuális havi biokertészeti teendők mellett szerepelnek a különböző programjainkra történő felhívások. A rovat gondozója Tóth Erzsébet, az alapítvány irodavezetője, aki maga is elkötelezett gyakorló biokertész, valamint gyógy- és fűszernövény teák, keverékek készítője.

A klubnapokat a hónap minden első szerdáján 18 órától tartjuk a Faluházban. Az előadók elfoglaltságától függően az időpont változhat. A gyógynövény túrákat vasárnapra tervezzük. A programokról a falu hirdetőtábláin is adunk tájékoztatást.

A részvétel ingyenes. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

Klubesemények, programok, beszámolók

Helyszín: 2081 Piliscsaba, Wesselényi M. u. 10.
Időpont: minden hónap első szerdája 18 órakor
(ünnepek miatt eltérés lehetséges)
 
Beszámolók

Kiskerti teendők

Az alábbi írások rövidített változata a Piliscsabai Polgár c. közéleti havilap Bio-kultúra rovatában is megjelentek. Oldalunkon a cikk írója, Tóth Erzsébet bővebben fejti ki gondolatait.

Letölthető irodalom Piliscsabáról

Irodalom Piliscsabáról (szerkesztette Tóth Erzsébet)

(szerkesztette dr. Solti Gábor)

Piliscsaba legendája (Dr. Solti Gábor)

Médiaemlékeztető. Piliscsabai újságok, Hírlevelek (Dr. Solti Gábor)

Őrizzük meg hagyományainkat! (Dr. Solti Gábor)

 

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.