levélküldés

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott
dr. T. Veress Éva

 

Dr. T. Veress Éva nyugalmazott biológus az erdélyi magyar tudományos élet fellendítése, magas színvonalú egyetemi oktatói tevékenysége, a tudomány népszerűsítése és a romániai ökogazdálkodás megteremtése érdekében végzett munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkeresztje kitüntetésben részesült. A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége és a Sárközy Péter Alapítvány ezúton is gratulál a rangos kitüntetéshez!

 

A kitüntetetteket és a Ferences rendi kolostor refektóriumában megtartott ünnepségre érkezett vendégeket Magdó János főkonzul köszöntötte, és elmondta, hogy a négy kitüntetés odaítéléséről már márciusban döntött Áder János államelnök, majd a Himnusz eléneklése után Magdó felolvasta az idevágó elnöki határozatot. A kitüntetetteket Egyed Emese, Németh Júlia, Csávossy György illetve Gutmann Szabolcs laudálta.

Dr. T. Veress Éva nyugalmazott biológus az erdélyi magyar tudományos élet fellendítése, magas színvonalú egyetemi oktatói tevékenysége, a tudomány népszerűsítése és a romániai ökogazdálkodás megteremtése érdekében végzett munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkeresztje kitüntetésben részesült.

 

Dr T. Veress Éva

A képen jobbra: dr. T. Veress Éva (Rohonyi D. Iván felvétele, forrás: szabadsag.ro)

 

LAUDÁCIÓ
Dr. T. Veress Éva kitüntetése alkalmából

Dr T. Veress Éva

Dr. T. Veress Éva
(Kustán Magyari Attila felvétele, forrás: Új magyar szó online)

 

Tisztelt Ünnepelt, tisztelt Főkonzul Úr, tisztelt vendégek és barátok! Hölgyeim és Uraim!

Azt akit ma az anyaország méltó módon kitüntet nem könnyű megfelelően méltatni úgy, hogy egy teljes értékű kép alakuljon ki egy végtelenül gazdag tudományos tevékenységről.

T. Veress Éva az indítást a szülői házból kapta. Nagyapja a Nagyenyedi Gyümölcsészeti Egylet ügyvezetője volt, édesapja, a neves Veress István professzor a Kolozsvári Agrártudományi Intézet (ma Agráregyetem) tanszékvezetője, nemzedékeket nevelt szakmaszeretetre és így T. Veress Éva már a génjeiben hordozta a kertészethez elkötelezettségét, amely valódi szenvedéllyé nőtte ki magát.

A munka, a hit és a becsület hármasságát édesapjától örökölte. Nagyenyeden született 1939. augusztus 20-án, Szent István király ünnepén és ez már önmagában is gondolattársításokat ébreszt. Gyerekkorát Csombordon töltötte, ahol édesapja a Téli Gazdasági Iskola tanára, nevelője, gazdaságvezetője és igazgatóhelyettese, majd az iskolák államosítása után a Csombordi Szőlészeti Szakiskola első igazgatója volt. Évának Csombordon első tanítója Fülöp István volt, a   a szakiskola későbbi aligazgatója. Fülöp István a kis Évára a falu rendezvényein versmondást is bízott Éva a boldog csombordi évekre mindig meghatottan és hálával emlékszik vissza:

,,Azt hogy az életben a kemény és pontos munkához szoktam, igényes családomon kívül  a Csombordon eltöltött éveknek és Nagy Endrének, a gazdasági iskola igazgatójának köszönhetem.”

Amikor 1949-ben Veress Istvánt meghívták a Kolozsvári Mezőgazdasági Egyetem magyar karának zöldségtermesztési tanszékére, Éva tízéves volt és a harmadik osztályt végezte.  A csombordi három szép iskolai év után a negyediket már Kolozsváron folytatta a Kismester utcai általános iskolába járt, majd a 3. számú leánylíceumban végezte el a középiskolát kitűnő eredménnyel.

Pályaválasztása több lehetőség mérlegelése után történt, végül a Bólyai Egyetem természetrajz-kémia szakát választotta, ahova a felvételi alapján elsőnek jutott be.  Az egyetem elvégzése után néhány hónapig Harasztoson volt tanár, majd bekerült a Babe?-Bólyai Egyetem fizikai karára, ahol 1961-től 1969-ig laboránsként dolgozott, majd 1969-től 1976-ig biológus volt a kar ultrahangokkal foglalkozó laboratóriumában. Itt egy feltalálói szabadalma is született a zöldségek minősége és mennyisége növekedésére kidolgozott módszere alapján. Később két újítást végzett, egyik az ultrahang intenzitásának mérésével, a másik a terápiai generátorral kapcsolatos. Doktori disszertációját 1973-ban védte meg Pora professzornál. Ennek címe: Az ultrahang hatása a gerinces állatok eritrocitáira.

1976-tól főkutató, majd 1995-től egyetemi tanár, a biológia-geológia kar docense. T. Veress Éva kutatóként és oktatóként több mint 60 évet dolgozott az egyetemen (az utolsó 8 évben mint óraadó), lényegében ezt tartja ma is élete főmunkájának.

Kutatómunkájának egyik csúcsteljesítménye, hogy 1978-ban felkérték a Visegrádon megrendezett UBIOMED (Ultrahang a biológiában és orvostudományban) című konferencia egyik szekciójának az elnökletére.

Kutatómunkájának köszönhetően négy alkalommal dolgozott vendégprofesszorként Magyarországon 1991, 1995, 1997 és 1998-ban, kétszer a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen továbbá a Debreceni Agrártudományi Egyetemen, ahol a biokertészet adott elő, előadásokat tartott a mérnök-továbbképzőn, valamint a Debreceni Növényvédelmi Fórumon az allelopátia és az ökológiai növényvédelem tárgyköréből.

Az ökológiai kertészet népszerűsítése T. Veress Éva jelentős tevékenysége volt. A biokertészetet még 198O-ban édesapja kertjében ismerte meg.  Itt gyakoroltak az egyetemi hallgatók, s így született meg számos általuk írt államvizsga dolgozat. Első vendégprofesszori megbízására férje, Tóthfalussy Béla, a Kolozsvári Rádió munkatársa is elkísérte. Együtt mentek el a Közép-európai Környezetvédelmi Központba, ahol bejegyeztették a hazai Bioklubot. A Közép-európai Központ felkérésére T. Veress Éva elkészítette Románia mezőgazdaságának múltja jelene című tanulmányt angol nyelven és felvették a kapcsolatot a Magyar Biokultúra Egyesülettel , mellyel ezután számos közös rendezvényt szerveztek.

1995-ben előbb Németországban, majd Svájcban vett részt kéthetes szakmai kirándulásokon és képzésben, melyeknek tapasztalatát itthon gyümölcsöztette. 2000 után a Magyar Biokultúra Egyesületet átszervezése után a Sárközy Péter Alapítvány tevékenységéhez csatlakozva kapta meg a Sárközy Péter emlékérmet és díjat. A Bioterra konferenciákon 1997 és 2013 között rendszeresen részt vett. Munkásságáért a Bioterratól dícsérő oklevelet kapott, továbbá a Nyárádszeredai Egyetem, a múlt évben, az oktatásnak nyújtott támogatását ugyancsak dicsérő oklevéllel köszönte meg.

1991-ben Budapestről hazajövet elmondta édesapjának és Pap István professzornak, hogy egy civil szervezetet szeretnének létrehozni és az ő tanácsukra született meg a Kertbarátok Egyesülete. Ennek tiszteletbeli elnöke Veress István, ügyvezető elnöke Tóthfalussy Béla lett. T. Veress Éva pedig 20 év óta a Bioklub elnöke. A Kertbarátok Egyesülete számos elméleti előadás mellett gyakorlati bemutatókat is tartott és így a tagok maguk is biokertészek lettek. Említésre méltó, hogy az egyesület egy igen népszerű folyóiratot, a Kertbarátok Lapját is kiadta.

Dr. T. Veress Éva tagja az Erdélyi Múzeum Egyesületnek, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaságnak, a Magyar Ultrahang Társaság, a Kolozsvár Társaság, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének és 2000 dec. 6 óta köztestületi tagja a Magyar Tudományos Akadémiának.

Számos folyóiratban közölt cikkeket, szerkesztőbizottsági tagja az Erdélyi Gazda folyóiratnak, melyben a Biológiai Kiskert rovatban közli írásait.

Dr. T. Veress Évának az alábbi könyvei jelentek meg:

  • Ultrahang a biológiában (Kolozsvár, 1973)
  • Környezetvédelem és mezőgazdaság (Bukarest, 1974)
  • Ultrahang az orvostudományban és a biológiában (társszerzőkkel, 1984)
  • Ultrahang a biológiában és az orvostudományban (társszerző Fodor Ferenc, Bukarest, 1985) )

T. Veress Éva eddigi gazdag életműve az erdélyi magyar tudományos értelmiség rangját bizonyítja, annak hozzájárulását az egyetemes tudományhoz.

A közös csombordi gyökerekből kisarjadt barátságunkra hivatkozva idézem itt befejezésül Éva szavait:

,, Amit az ember akar, azt tűzön vízen át keresztül viszi.”

Isten éltessen Éva, további sikereket kívánok Neked tisztelettel és szeretettel!

Dr. Csávossy György

 

 

lap elejére

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.