levélküldés

Nagybani biopiac alapkőletétele

Szigetszentmiklós 2012. szeptember 21.

A hazai ökogazdálkodás egyik kritikus pontja, hogy a Magyarországon megtermelt bioélelmiszerek nem jutnak el a magyar fogyasztókhoz. Nem sikerült kiépíteni a biopiacok országos hálózatát. A vegyszermentesen megtermelt egészséges élelmiszerek éppen azokhoz nem jut el, akik leginkább fogyasztani szeretnék, vagy akiknek fogyasztani kellene. Egyre többen ismerik fel, hogy a magyar mezőgazdaság megújulási folyamatához az ökogazdálkodásnak és a biokultúra mozgalomnak is csatlakozni kell.

Ifj. Hubai Imre karcagi ökogazdálkodó, biokertész, feldolgozó – ahogy Frühwald Ferenc fogalmazott a Bioholmi újságjában – „gondolt egy merészet és elhatározta, hogy felkavarja a hazai biokereskedelem dermedőfélben lévő állóvizét és megszervezi az ország első, korszerű nagybani biopiacát. Az ötlet már régóta váratott magára. A szétaprózott kínálati struktúra ugyanis nem kedvez sem az áraknak, sem a frissességnek, sem az állandó időzavarban lévő beszerzői tevékenységnek. Legfőképpen a minőség és az árak tekintetében volna szükség egy olyan meghatározó sztenderd kínálatot biztosító bázisra, ahol a hét minden napján folyamatos ellátás biztosítaná a viszonteladók árualapját. A koncentrált kínálat megteremtené az elvárható minőség állandósulását és a néha az ökopiacokon található megveszekedett árak reális szintre csökkentését. Mert lássuk be, ez ma a biotermékek szélesebb elterjedésének legfőbb akadálya.”

Legfőbb cél, „hogy a fogyasztók számára megnyugtatóan tisztázza a biotermékek valós bekerülési költségeit. Ez minden bizonnyal csillapítóan hat majd a bio hitelességét és árszintjét megkérdőjelező gyakran cinikus, sokszor felháborodott vásárlói véleményekre, egyértelművé téve egyrészről a bio gyakran igencsak magasabb előállítási, adminisztrációs, logisztikai költségeit, másrészről jó eséllyel lehetetlenítené el a kapzsi kalandorok árfelhajtó gyakorlatát. Majd, ha a kettő együttesen segít rendet rakni a kérdésben, várható a bio szélesebb korű elterjedése. Természetesen a bizalom további pillére, maga az ellenőrzés megbízhatósága, tisztasága.”

A fenti, a valós gondokat óvatosan megközelítő gondolatok – akik tudnak a sorok között olvasni és ismerik a hazai öko-bio világot -, tudják, hogy mire gondolt a hazai biomozgalom megalapítója.

Ifj. Hubai Imre nem csak gondolt egy merészet, de tett is. Társaival létrehozták az Ökológia Hungária Kft-t, és megszervezték az Ökológia Hungaria Biopiacot, rövid nevén a „BIOTIKUM”-ot azzal a céllal, „hogy tovább erősítsük az ellenőrzött ökológiai gazdálkodással foglalkozó termelők bázisát, versenyképességét, gazdasági potenciálját.”

Ennek első látható lépéseként Szigetszentmiklóson a Flóra Hungária Nagybani Virágpiac területén 2012. szeptember 21-én a nagybani biopiac ünnepélyes alapkőletételére került sor. Az alapkőletételre a XIX. Hortus Hungaricus Nemzetközi Kertészeti Kiállítás és Vásár ünnepélyes megnyitóját követően került sor.

Az időkapszula elhelyezése előtt köszöntőt mondott a piac megálmodója, ifj. Hubai Imre, az Ökologia Hungarica Kft. ügyvezető igazgatója, majd a biopiac fővédnöke, dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. A miniszter úr fontosnak ítélte meg az ökogazdálkodást, újra hitet tett az ökogazdálkodás támogatása mellett. Beszédében utalt arra, hogy az ellenőrzött ökogazdálkodás mellett a régi nagyszülői hagyományokat őrző őstermelők, vidéki kiskerttulajdonosok közül sokan vegyszermentesen termelnek, tehát bioélelmiszert állítanak elő. (Ez a gondolat hasonló a „Magyar Biokert, termeljük meg saját bioélelmiszerünket” programunkhoz, melyet a Sárközy Péter Alapítványban dolgoztuk ki.)

A fővédnökök után az Ökológia Hungarica Biopiac védnökei köszöntötték a mintegy 100-120 fős résztvevőket, vendégeket, méltatták a nagybani biopiac jelentőségét és sikert kívántak a szervezőknek.
Köszöntőt mondott Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, Konrád Istvánné Bözsike, a Magyar Piac Szövetkezet elnöke, a MAGOSZ Gazdaasszony Tagozatának elnöke is, aki egy idevágó piacról szóló verssel köszöntött.

Szabó József Szigetszentmiklós város polgármestere örömét fejezte ki, hogy a nagybani virágpiac mellett a biogazdálkodók is Szigetszentmiklóst választották a nagybani piacok létesítésére.

Dr. Roszik Péter, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazgatója köszöntőjében közölte, hogy az ellenőrző szervezetük az ellenőrzött terület 95%-át ellenőrzi (pontosan 91,25% S. G.), majd a piac létesítésével kapcsolatban a célszerűségről és a szükségszerűségről beszélt.

Treer András a Flóra Hungária Kft. ügyvezető igazgatója védnökként üdvözölte a kezdeményezést. (Czeller Gábor, akit szintén védnöknek kértek fel, nem vett részt a rendezvényen, kimentette magát.)

Az alapkő időkapszulájába az alapító, a fővédnök és a védnökök elhelyezték az utókor számára a megőrzendő emlékeket, dokumentumokat – az alapító a tervrajzokat, Jakab István a Magyar Alaptörvént, az alkotmányt, a város polgármestere a várost bemutató képeslapokat, ismertetőt stb. A KÖSZ elnöke a színes A/4-es méretű, a Szövetség emblémáját tartalmazó képet és a KÖSZ-t ismertető leírást helyezett az acélkapszulába. A résztvevő vendégek névjegykártyákat, pénzérméket és más személyes apró emléket helyeztek az alapkő időkapszulájába, üzenve a nap eseményéről az utókornak.

A kapszulát ifj. Hubai Imre és dr. Fazekas Sándor zárták le, majd helyezték el a betonalapzatba.

Az alapkőletételt követően ifj. Hubai Imre dr. Solti Gábort, a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány és a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének elnökét kérte fel, hogy mondja el gondolatait a nap eseményével kapcsolatban. Az előre elkészített köszöntőből többek között a magyar ökogazdálkodás, a biomozgalom megújításának szükségességét emelte ki, fontosnak tartva, hogy a nagybani biopiac nyitott legyen minden ellenőrzött ökogazdálkodó számára, itthoni és a határon túli magyar gazdák számára is. Az elkészített köszöntőt mellékelem.

Az alapkőletétel után a résztvevők megtekinthették a kertészeti kiállítás és vásár standjait, a szervezők állófogadáson látták véndégül őket, ahol a Magyar Piac Szövetség tagjainak és a Magyar Biokultúra Szövetség, valamint a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége biogazdaságainak termékeiből fogyaszthattak a vendégek.

lap elejére

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.