levélküldés

Nekrológ

Boros Csaba (1942-2017)

T. Veress Éva

2017 október 22-én Marosvásárhelyen elhunyt Boros Csaba. Halálával az erdélyi biomozgalom kimagasló alakja elkötelezett híve távozott el. Közel harminc évet töltött el a romániai, erdélyi biogazdálkodásban.  Személyében a biomozgalom egyik legelkötelezettebb, legaktívabb híve távozott el. Munkája olyan példamutató volt, mely jelentősen hozzájárult a romániai, ezen belül az erdélyi biokultúra, ökológiai gondolkodás elismeréséhez, elterjedéséhez, megerősödéséhez. A Sárközy Péter a Biogazdálkodásért alapítvány 2012. évi Tudományos Emlékülésén Sárközy Péter Emlékéremmel tüntette ki Boros Csabát.

A laudációból idézek:

„1942-ben Magyarországon, Marosvásárhelyen született. A Bolyai Farkas Elméleti Középiskolában megszerzett érettségi után Nagyváradon elvégezte az Egészségügyi Technikumot röntgen szakon. Ezeket már Romániában.

A mezőgazdasággal való kapcsolatát az ősök Erdőszentgyelen lévő birtoka jelentette. A Wass Albert regényeiből jól ismert Görgényi havasok délnyugati lankás-dombos festői táján, Erdőszentgyelen volt dédapja a Teleki grófok birtokán gazdatiszt és egyben földbirtokos is. Boros Csaba ebbe a környezetbe született, ismerte, szerette meg a földet, melyből mára már csak 27 hektár maradt meg.

A biokultúrával, biogazdálkodással 1989 telén találkozott először, amikor a Szilvesztert Magyarországon töltötte. Itt találkozott a Frühwald Ferenc –Seléndy Szabolcs által kiadott, Mezei Ottóné által németből fordított „biokertész kalendárium”-ával.

1990 tavaszán Tóthfalussy Veress Éva és Vereb Dér Ildikó révén a kolozsvári, szolnoki, debreceni helyi csoportok kapcsolata adta a gondolatot, hogy Marosvásárhelyen is létrehozzon egy biokultúra csoportot. 1990-ben még csak 4-5 taggal, az „ősmaggal” kezdte meg a szervezést.

1993. szeptember 2-án Erdélyben a kolozsvári után másodikként alakult meg a marosvásárhelyi Biokertész Csoport. a csoport kifejezés azt jelentette, hogy az önálló bírósági bejegyzésig a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete biztosította a jogi személyiséget. Az önálló egyesületként történő bejegyeztetés 2000. május 26-án történt meg, 25 alapító taggal. Tíz év kemény munkájával elérte, hogy egyben tartotta a csoportot, vonzó programokkal újakat vont be, illetve Marosvásárhelyen és környékén megismertette a biokultúra szellemiségét, az ökológiai gazdálkodás lényegét.

1993-2010 között 637 alkalommal 6644 résztvevővel tartottak előadásokat, konzultációkat, biogazda tanfolyamokat Marosvásárhelyen és a Maros, illetve a Nyárádvölgyi falvakban. Gondot fordított arra, hogy a csoport tagjai is folyamatosan képezzék magukat. Az 1997-ben első alkalommal megszervezett RMGE Ezüstkalászos gazdatanfolyam legelső vizsgázottjai  között a csoportja 14 tagja is ott volt.

A tevékenységük precíz dokumentálása mellett kialakította és folyamatosan bővítette a csoport szakmai könyvtárát és videofilmtárát. Ez a jövőben része lehet a Kárpát-medencei öko-adatbázisnak.

Mindvégig kitűnő kapcsolatot ápolt a Biokultúra Egyesülettel, a Sárközy Péter Alapítvánnyal, a Bioterrával és az egykor Erdélyben még működő 11 helyi bio csoport vezetőivel, tagjaival.

Munkája elismeréseként 1996-ban megkapta a Biokultúra Egyesület Tiszteletbeli Külhoni Csoportvezetője címet, míg Romániában a 2003-as év legsikeresebb önkéntességi-társadalmi szervezője elismerést.

22 év alatt folyamatosan ellátta a csoport vezetését, az egyesületté alakulás után a tagság bizalmából az elnökségét.

Elérve a 70. életévét, 2012-ben átadta a vezetést.”

A kitüntetés átadásakor további jó egészséget kívántunk neki. Sajnos nem sokáig élvezte. Akkor már a gyermekkora óta  tartó gyermekparalízis okozta fogyatékossága nehezítette életét, melyet tetézte hogy beteg lábát  amputálni kellett.  Betegségét fanyarsággal palástolta. A hideg, nyers stílus azonban egy igen meleg érző szívet, mély érzelmeket takart.

A sors különös rendeltetése, hogy még átadta életművét, a marosvásárhelyi biocsoport vezetését, átvette a Sárközy Emlékérmet, majd 2013 tavaszán egy agyvérzés kerekes kocsiba és a lakás négy fala közé kényszerítette.

Ebben az állapotban hűséges, szerető felesége Olga volt támasza, segítője. Betegségének elviseléséhez ez a gondos ápolás és szeretet járult hozzá.

Boros Csaba távozásával nem csak a biomozgalom elkötelezett híve, de egy igaz jóbarát is távozott.

Nyugodjon békében. Emlékét megőrizzük.

Dr. Solti Gábor

 

lap elejére

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.