üzenetküldés

Öko adatbázis

Bio (Öko) Könyvtár és Dokumentációs Gyűjtemény

A Sárközy Péter Alapítvány kialakította a Bio (Öko) Könyvtár és Dokumentációs Gyűjteményét, melyet folyamatosan bővít, rendszerez és karban tart. Célja, hogy elősegítse a biokultúra, a bioéletmód megismertetését, elterjesztését, a biogzdálkodás méretének növelését, a határon túli ökoszervezetek kapcsolatának ápolását, az öko-témájú oktatási, kutatási tevékenységet. A gyűjtemény kialakítását az alapítvány 2004 elején kezdte meg, bővítése a támogatások függvénye.

 

A gyűjtemény az alábbi önálló egységekből áll:
 • Bioállattartás 2006. »
 • Magyarország ökogazdálkodása 2006. »
 • Dr. Sárközy Péter szakirodalmi és közírói munkáinak gyűjteménye. Az alapítvány eddig 10 könyvet, 502 cikket gyűjtött be és rendszerezett. Bővebben: Sárközy Péter írásai »
 • Magyarországon megjelent bio, öko témájú kiadványok, könyvek gyűjteménye. Letölthető: szakirodalom.doc
 • Biokultúra Tájékoztató és újság. 1984 óta megjelent példányainak, cikkeinek tematikus kigyűjtése, összeállítása. Az alapítványnál a húsz évfolyam számai bekötve, rendszerezve meg vannak. Elkészült a kb. 2 500 cikk mintegy 40 témakörben történt összeállítása.
 • BIOTERRA, a Romániai Biogazdálkodók Egyesülete magyar nyelvű folyóiratainak 1999. az alapítás óta megjelent számai, az ökofolyóiratokban megjelent cikkek gyűjteménye, tematikus rendezése. Letölthető: bioterra_bibliografia.doc »
 • Magyarországon megjelent bio (öko) témájú cikkek gyűjteménye, tematikus feldolgozása. A cikkeket a folyóiratoknál alkalmazott tematika, illetve megjelenési helyek alapján rendszerezzük.
 • Bio (öko) tanulmányok, szakdolgozatok, kéziratok. A gyűjteménybe az ökológiai témájú kéziratos tanulmányokat, jegyzeteket, egyetemi szakdolgozatokat, tudományos diákköri dolgozatokat gyűjtjük. Letölthető: bio_diplomadolgozatok.doc »
 • Termelők, feldolgozók, integrátorok adatai. A gyűjteményben szerepelnek az ökogazdálkodók, vállalkozók legfontosabb adatai. 2002 és 2004-ben jelentettük meg a Termelői listát, 2004-ben mintegy 1200 címmel.
 • Bioboltok, piacok, bioéttermek címei. Ebben a gyűjteményben a bioboltok, piacok, éttermek címei, ismertetői, adatai szerepelnek. Letölthető: biopiac_irodalom.doc »
 • Bio (öko) nemzetközi információk. Nemzetközi szervezetekről (pl. IFOAM, FIBL) származó információk gyűjteménye.
 • Ökojogszabályok, feltételrendszerek a világból és itthonról.
 • Öko (bio) honlapok.
 • Tápanyag-utánpótlás. Bővebben: Alginit, ezen belül letölthető: Ajánlott irodalom, Alginit az ökológiai gazdálkodásban és Gyógyító kőzetek.

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.