üzenetküldés

Az alapítvány 2011. évi tevékenysége

Dr. Sárközy Péter professzornak, a Biokultúra Egyesület egyik alapítójának, örökös tiszteletbeli elnökének emlékére, munkásságának megismertetésére és a közös ügyet állhatatosan szolgáló szellemiségének fenntartására alapítványt hoztunk létre. Az alapítványt dr. Solti Gábor kezdeményezésére 2001.06.15-én ifj. dr. Sárközy Péter alapította. A Főv. Bíróság 2001.07.18-án 11.Pk. 64090/2001/2. sz. végzéssel 8311 sorszám alatt nyilvántartásba vette. 2004.02.18-án a Fővárosi Bíróság közhasznú fokozatú alapítvánnyá átsorolta. Ezt a Fővárosi ítélőtábla 1.Kny.52.095/2004/3. sz. végzéssel 2004.04.06-ával jóváhagyta.

Az alapítvány közhasznú tevékenységei: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem.

Az alapítvány célja a biokultúra terjesztése és ezzel kapcsolatos kiadványok kiadása, kiállítások, konferenciák, tanfolyamok, találkozók rendezése, ösztöndíjak, pályázatok alapítása, az ökogazdálkodás, feldolgozás, forgalmazás növekedésének elősegítése, ökológiai adatbázis létrehozása, kezelése, a Sárközy Emlékérem évenkénti odaítélése.

Az alapítvány vállalja az ökológiai kutatás területén születő új kutatási eredmények, információk összegyűjtését, feldolgozását, hogy azok az oktatás és ismeretterjesztés területén közkinccsé váljanak.

Az alapítvány működése során célja megvalósítása érdekében kapcsolatokat tart hasonló, ökogazdálkodást, környezetvédelmi tevékenységet folytató hazai és külföldi alapítványokkal, szervezetekkel, intézményekkel.

 

1. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány Piliscsabán a Iosephinumban 2011. szeptember 2-3-án tartotta a IX. Tudományos Emlékülést. Az idei téma: "A biogazdálkodást segítő szakmai kiadványok helyzete" volt. Az emlékülés fővédnöke dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter volt, aki személyesen is részt vett, és előadást is tartott.

 

2. A Sárközy Péter Alapítvány kezdeményezésére Piliscsabán 2011.09.04-én megalapítottuk a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségét, melynek megalapítását a Wekerle Sándor Alapkezelő támogatása tette lehetővé. A Szövetség alapításának fővédnöke Kövér László volt. 

 

3. Bio (öko) Könyvtár és Dokumetációs Gyűjtemény (ÖKO-DOK)

A Sárközy Péter Alapítvány kialakította a Bio (Öko) Könyvtár és Dokumentációs Gyűjteményét, melyet folyamatosan bővít, rendszerez és karban tart. Célja, hogy elősegítse a biokultúra, a bioéletmód megismertetését, elterjesztését, a biogazdálkodás méretének növelését, a határon túli ökoszervezetek kapcsolatának ápolását, az öko témájú oktatási, kutatási tevékenységet. A gyűjtemény kialakítását az alapítvány 2004 elején kezdte meg, bővítése a támogatások függvénye.

 

4. Pilisi Biokertész Klub

Az alapítvány 2011-ben immár 6. éve folytatta a Pilisi Biokertész Klub programjait. Az alapítvány keretein belül működő klub 2011-ben 11 előadást szervezett az ökológiai gazdálkodásról, egészséges táplálkozásról. Medvehagyma- és gyógynövénygyűjtő túrákat szerveztünk a tagjainknak.

 

5. Pilisi Allergia Klub

A Klub 2011-ben csatlakozott az alapítványhoz. Programjaiban a lisztérzékenységgel, cukorbetegséggel, a parlagfű allergiával és más, táplálkozással összefüggő allergiás megbetegedésekkel kapcsolatos előadásokat tartottak.

 

Beszámoló a Piliscsaba és Környéke Lisztérzékenyek Klubjának 2011. évi tevékenységéről

Minden év végén rövid összegzést készítünk klubunk életének főbb eseményeiről és tapasztalatairól. Most is ezt szeretném tenni, hiszen a 2011. év élményekben gazdag volt mindannyiunk számára. Nemcsak azért, mert több sorstársat ismerhettünk meg, hanem ezzel párhuzamosan sok hasznos ismeretre és tapasztalatra is szert tehettünk, részint szakértők bevonásával, részint tagjaink aktív és önzetlen közreműködésével.

Ehhez nagy segítségünkre volt dr. Solti Gábor a bioklub vezetője, aki felajánlotta az általa vezetett klubhoz való csatlakozás lehetőségét. Külön kiemelést érdemel: Klubunk orvosa dr. Bálint Levente háziorvos, gasztroenterológus magas színvonalú, de mégis közérthető előadásai, valamint Koltai Tünde a LÉOE elnöke rendkívül informatív tájékoztatói, amelyek  osztatlan elismerést arattak tagtársaink és a téma iránt érdeklődő alkalmi résztvevők körében egyaránt.

 • 2011. május 16-án termékismertetővel egybekötött klubdélután során hiteles forrásokból megtudhattuk, hogy mi állhat a lisztérzékenység hátterében – igaz, ez még tudományos szinten sem teljesen felderített.
 • 2011. szeptember 5-én tájékoztatást kaphattunk olyan gabonafajtákról, amelyeket  bátran fogyaszthatják a táplálékallergiában szenvedők is. Emellett megismerkedhettünk több sorstárssal, akik csatlakoztak klubunkhoz.
 • 2011 december 9.-ei találkozásunkat a karácsony hangulatában töltöttük. Ez a délután Farkas Gáborné klubtársunk jóvoltából családias hangulatban telt. Megtanulhattuk, hogy hagyományainkhoz híven bizony nagyon sok finomság készíthető az oly régóta ismert búboskemencében. Szót kapott még a FiberHusk – táplálék kiegészítő, rostpótló készítmény forgalmazója. Felhívta a figyelmünket arra, hogy mennyire fontos a bélrendszerünk egyensúlyban tartása. Farkas Gáborné és családja nem csak a kellemes hangulatot teremtette meg, de részesei lehettünk annak is, hogy miként lehet olcsón, finom, ízletes ételeket készíteni.

Piliscsaba, 2011. december 20.

Salgó-Nemes Katalin
gyógyszerész szakasszisztens, klubvezető

 

6. Programok, események

 • Január 21. Részvétel dr. Szalay Lászlónak, a Sárközy Emlékérem kitüntetettjének temetésén, Budakalászon.
 • Február 5. Részvétel a Mangalicafesztiválon a Vajdahunyad várban.
 • Február 24. Mezőgazdasági Könyvhónap Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban történt rendezvényein.
 • Április 2. Medvehagyma túra Pusztamarótra 55 fő részvételével.
 • Június 22. Gyógynövénytúra Piliscsévre Pálinkás Julianna népi gyógyítóhoz.
 • Július 16. Csongrád, találkozó a Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület tagjaival Róla Miklós tanyáján.
 • Július 30-31. Pula, Náci-hegyi ünnepségeken ünnepi beszéd, majd előadás az alginitről a helyi egyesület tagjainak.
 • Szeptember 2-3-4. IX. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés és a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének megalapítása.
 • Szeptember 24. Részvétel Karcagon a Szent Mihály napi rendezvényen.
 • Október 14. Szabadka, részvétel a Biofest rendezvényen.
 • November 18-19-20. Bioterra konferenciáján részvétel (Kolozsvár).

7. Pályázatok, támogatások

Az alapítvány 2011-ben három pályázatot nyújtott be a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz. (Az alapítvány alapítása óta ezek voltak a 77., 78., 79. sz. pályázatok.) A működési költségekre mindössze 115.000 Ft-ot ítéltek meg.

A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének megalapítására 1.080.000 Ft-ot nyertünk. Ebből biztosítani tudtuk a Szövetség megalapítását.

A harmadik pályázatunk a Biogazda füzetek következő számának kiadására (Kövek és ásványok az ökológiai gazdálkodásban) nem kaptunk támogatást.

Az adófizetők által az alapítványnak adott 1%-os felajánlásból 97.801 Ft-ot kaptunk.

 


 

A 2011. évi közhasznúsági jelentés itt megtekinthető:

 


 

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.